Congres 2017: Migratie, weg naar vrijheid?

Het behoeft geen betoog dat vandaag het migratiedebat in België – en bij uitbreiding Europa – voor ophef en polarisatie zorgt. Het geeft de politieke mandatarissen stof tot nadenken en het accentueert de nood voor het (her)uitwerken van een geschikt beleid op alle niveaus dat verder reikt dan nu.

Lees meer

Jong Groen en GGO's

Het standpunt rond ggo’s maakt deel uit van onze visietekst over voedselsystemen. Hierin streven we naar een duurzaam landbouwsysteem, kiezen we resoluut voor agro-ecologie en voor korte lokale keten. Een duurzaam landbouwbeleid primeert in ons genuanceerd standpunt!

Lees meer

Congres 2016: Food For Thought

Onze landbouw is in crisis, dat weten we al lang. De verschillende maatregelen hebben tot nu toe weinig zoden aan de dijk gebracht. 'Dat komt omdat men steevast dezelfde oplossingen naar voren schuift, waarvan al bewezen is dat ze niet werken, zoals schaalvergroting', legt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen, uit. Daarom ging Jong Groen de uitdaging aan, en keurden de leden op het jaarlijks congres een hele resem beleidsmaatregelen goed die ons voedselsysteem duurzaam en toekomstgericht maken.

Lees meer

Congres 2015: (W)arme samenleving

De armoedecijfers liegen er niet om. Het aantal mensen in armoede is hoog, té hoog. Jong Groen wil een grondige aanpak van het probleem. Het is tijd voor een warme samenleving. Om dit te verwezenlijken schuiven we alvast de volgende eisen naar voor. Het volledig dossier met alle beleidsvoorstellen kan je hier vinden.

Lees meer


Kom langs op één van onze evenementen...

Sociale media

Ontvang het laatste nieuws