Interne richtlijnen

ALLE STANDPUNTEN VAN JONG GROEN M.B.T. INTERNE WERKING VAN JONG GROEN:

 • Richtlijn 1: Jong Groen staat voor menswaardige communicatie.

  Jong Groen gaat in zijn communicatie altijd uit van mensen. Hierdoor vermijden we een situatie op een persoon te plakken, alsof het een persoonskenmerk is. We passen dit breed toe, maar voorbeeld bij uitstek zijn mensen die zich in een situatie van dak- of thuisloosheid bevinden, we noemen hen dus niet meer dak- of thuislozen.

  Als we de gedachte in de samenleving willen verspreiden dat mensen in armoede of dakloosheid geen individuele schuld treffen, is het belangrijk dat die situaties niet op die mensen plakken als persoonskenmerken. Woorden beïnvloeden ons denken en daarom is het van belang als Jong Groen respectvol te communiceren.

 • Richtlijn 2: We pleiten voor een diversiteitstoets voor “personen met een fysieke of psychische beperking” voor alle evenementen van Groen en bij elk voorstel van Groen en Jong Groen op alle niveau’s.

  Diversiteit wordt nog niet voldoende geïntegreerd in het brede (beleids)denken. Hierdoor wordt er weinig rekening gehouden met de gevolgen voor personen met een handicap bij allerhande voorstellen en evenementen. Ook vormen groene (deel)initiatieven vaak een probleem.

  Voorbeelden:

  • Bij autodelen of deelfietsen zijn er zelden aangepaste modellen (aangepaste cambiowagen, tandems, driewielers, fietsen met aangepast stuur)
   - fietsenstallingen waar je de fiets in de hoogte moet tillen zijn onbruikbaar voor mensen met verschillende handicaps;

  • Afvalkorven met hoge afvalopening zijn onhandig voor rolstoelgebruikers of personen met achondroplasie,…;

  • Er bestaan stedelijke afvalkorven met een klep waardoor je beide handen moet kunnen gebruiken;

  • Bij evenementen kan het gebrek aan stoelen, tolken, lift,... voor problemen zorgen.

  • Ook staat er op uitnodigingen zelden vermeld wat de struikelblokken kunnen zijn (trappen, wandelafstand,...)

Uiteraard zijn er ontzettend veel verschillende handicaps, maar vaak zijn er slechts kleine aanpassingen nodig om het (deel)initiatief of event toegankelijk te maken voor een grotere groep van personen met een fysieke beperking. Daarom pleit ik voor een diversiteitstoets voor alle evenementen van Groen en bij elk voorstel van Groene politici. Door de diversiteitstoets maakt men steeds een denkoefening vooraleer activiteiten te organiseren of voorstellen te doen. Zo wordt het diversiteitsdenken getraind en verbeterd! De diversiteitstoets is dus een soort checklist. Er staan punten op waar het voorstel of het evenement aan moet voldoen of mee trachten rekening te houden. De diversiteitstoets stelt men best op met een team experten en ervaringsdeskundigen. Ook kan men - zeker in de beginfase - feedback vragen aan dit team als er evenementen gepland staan of als je als (toekomstig) politicus een voorstel wil doen.

 

 • Richtlijn 3: Al het eten op Jong Groen events moet vegan zijn.

Eten op Jong Groen events was al vegetarisch met een veganistische optie, dat is al een goede stap. Maar net als onze noorderburen van Dwars kunnen we de lat iets hoger leggen en standaard vegan eten aanbieden, met een vegetarische optie. Door standaard een vegan menu aan te bieden, moedigen we onze leden hiertoe aan en tonen we dat het ons menens is om de klimaatverandering en de milieubelastende voedingsnijverheid en de agrobio-industrie voedingsindustrie milieubelastende voedingsniijverheid aan te pakken.

 

Overzicht van alle standpunten van Jong Groen per thema:

armoedebestrijding en leefomstandighedendeMOcratie en staatsstructuureuropa en internationale politiekgender en diversiteitENergieLokaalMIgratiemilieu en klimaatonderwijs, jeugd en vrijetijdsbestedingvoedselsystemenwelzijn en samenlevenwerk en economiemobiliteitinterne richtlijnen

 

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf,laatste update open forum oktober 2021)


Word 'standpuntenliefhebber' bij Jong Groen

Als standpuntenliefhebber werk je mee aan het opstellen van nieuwe standpunten die ter goedkeuring worden voorgesteld aan leden. Je denkt mee na over wat we doen met de huidige standpunten of over hoe we leden meer kunnen betrekken bij het stemmen van onze standpunten via e-democracy. Je bent ook zeker welkom als je mee wil werken aan de voorbereiding van ons congres of gewoon heel wat wil opsteken over Jong Groen standpunten.

Check hier de vrijwilligersvacature en ... doe mee!

 

Contact

Bernd Calders

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Kilian Vandenhirtz

covoorzitter Jong Groen (perscontact)
[email protected]

 

#detoekomstisvanons