De werkgroepen, themagroepen, projectgroepen, teams en collectieven van Jong Groen

Ben je op zoek naar je ideale engagement binnen Jong Groen? Vul dan via deze link/QR onze vrijwilligersquiz in en ontdek jouw ideale functie binnen onze organisatie. Of scroll gewoon door deze pagina tot je de perfect match vindt. 

ONTDEK WELKE ROL BIJ JOU PAST


   WERKGROEPEN


Elk lid van Jong Groen kan zich aansluiten bij één van onze werkgroepen. Maar wat doet zo een werkgroep nu eigenlijk? Doorheen het hele bestuursjaar werkt deze groep vrijwilligers mee om een bepaald deel van onze werking te versterken. Dat kan gaan van het mee uitdenken van acties tot het vorm geven van onze brede beweging. Elke werkgroep wordt getrokken door een nationaal bestuurslid. Het engagement binnen deze werkgroepen vraagt wel wat tijd. Afhankelijk van de werkgroep, de periode in het bestuursjaar en de taken kan dat schommelen tussen 5 en 15 uur per maand. Sommige werkgroepen zoeken leden met specifieke skills of kennis. Daarvoor bestaan dan vrijwilligersvacatures die je hier kan terugvinden

Werkgroep "Actie"

Trek jij wel eens de straat op voor klimaatrechtvaardigheid? Protesteer je met een vurige passie tegen racisme, seksisme en ongelijkheid? Wil je betekenisvolle acties uitdenken zoals sit-ins, deur-aan-deur gesprekken, een voetbalpartijtje-met-boodschap, ...? Wil je materiaal knutselen voor acties? Of onze activisten emotioneel bijstaan? Dan is de werkgroep actie op jouw lijf geschreven! Aansluiten bij deze actie kan via deze knop:

WORD ECOWARRIOR

Heb je extra vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar Georgina die onze nationale acties trekt via [email protected]

Werkgroep "communicatie"

Als Jong Groen proberen we heel sterk te communiceren over onze ideeën, onder andere op sociale media. Ben jij een Instaheld(in)? Zit twitteren je in het bloed? Kan je vlot een meme uit je mouw schudden? Of werk je graag met video (opnemen, monteren, scenario uitdenken, ondertitelen, ...)? Dan kan jij je talenten loslaten op onze online communicatie! De werkgroep communicatie is een groepje Jong Groenen die graag willen meehelpen aan het maken van visuals en posts voor onze sociale media. Dat kan gaan van een idee pitchen tot het in detail uitwerken van posts en video's.

WORD E-CAMPAIGNER

Heb je extra vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar Bastiaan, nationaal bestuurslid communicatie via [email protected]

Werkgroep "Politieke Weerbaarheid"

Dit is een groep jong groenen die onze ideeën en standpunten actief willen uitdragen. Ga je graag in debat, maar weet je niet altijd hoe je een gesprek best aangaat? Schrijf je graag teksten, maar weet je niet hoe je die gepubliceerd kan krijgen? Dan is deze werkgroep ideaal voor jou. Leer debatteren of opiniestukken schrijven, geef tips aan leden met minder ervaring of ga de baan op om Jong Groen te vertegenwoordigen in debatten doorheen het land. 
We zorgen ervoor dat onze leden de kans krijgen om zich te ontplooien als echte redenaar of opiniemaker. Zeker leden met specifieke kennis of (ervarings)deskundigheid willen we ruimte geven. Maar dat wil niet zeggen dat alleen de grote experts welkom zijn in deze werkgroep. Iedereen is welkom, ongeacht je ervaring, studies, gender, seksualiteit, origine, sociale afkomst, functiebeperking of woonplaats. 

WORD DEBATEROf WORD OPINIEMAKER

Wil je rechtstreeks in contact komen met het bestuurslid dat de opiniemakers en debaters begeleidt? Dan kan je een mailtje sturen naar onze politiek secretaris via [email protected]

Werkgroep "Internationaal"

In deze werkgroep werk je mee aan onze internationale werking. Je kan meedenken over de internationale thema’s en hoe we die in de aandacht brengen. Je kan helpen banden aan te halen met andere jonge groenen doorheen Europa én wereldwijd. Je kan internationale acties mee helpen voorbereiden of ons vertegenwoordigen op bijeenkomsten van onze Europese koepelorganisatie 'FYEG'. Meer info over welek taken je kan opnemen vind je hier: 

WORD lid van de WG Internationaal

Wil je je aansluiten bij deze werkgroep? Of heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze internationaal secretaris Ellen via [email protected].

Werkgroep "Ecowatte"

"Ecowatte" is de titel van het gloednieuwe Jong Groen boek. Het is een dun boekje dat de basisprincipes van het ecologisme uitlegt voor jongeren. Deze werkgroep gebruikt dit boek en de ideeën daarin om het ecologisme breder te verspreiden via gesprekken, lezingen, vormingen, online sessies etc. Heb je zin om de leden van Jong Groen (maar ook andere ecologisch denkende mensen) bij te spijkeren over het ecologisme? Wil je je eigen kennis over het ecologisme verdiepen? ken je toffe manieren om complexe materie eenvoudig over te brengen? Dan is deze werkgroep jouw place to be

Wil je je aansluiten bij deze werkgroep? Of heb je vragen? Dan kan je terecht bij Laura, onze covoorzitter beweging via [email protected].

Werkgroep "PoRa"

De politieke raad van onze ouderpartij Groen (kortweg "de PoRa") kan je het best omschrijven als het parlement van Groen. De leden van de PoRa zijn verkozen door de leden van Groen en bekijken voornamelijk inhoudelijke dossiers en onderhouden de structuur van de partij. In deze raad zitten vertegenwoordigers van verschillende regio’s en deelwerkingen van Groen. Ook Jong Groen heeft hier twee vertegenwoordigers: Joke en Daan.

Om ervoor te zorgden dat onze twee PoRa-vertegenwoordigers Jong Groen écht kunnen vertegenwoordigen in complexe discussies, hebben ze jouw input nodig! Wil je de werking van Groen beter leren kennen? Wil je zeker zijn dat de Jong Groen stem gehoord wordt binnen Groen? Dan ben je helemaal welkom in de werkgroep PoRa! In deze werkgroep wordt de agenda van de PoRa besproken, en zoeken we manieren om te wegen op het beleid van Groen. Dat kan bijvoorbeeld door inhoudelijk een thema uit te werken en het dan op de politieke raad te presenteren. De PoRa komt 1 keer per maand samen. Onze werkgroep ook. 

WORD PORA ENTHOUSIAST

Heb je extra vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar onze PoRa vertegenwoordigers Joke en/of Daan.  

Werkgroep "Campagne"

Deze werkgroep bekijkt hoe we ons als organisatie kunnen voorbereiden op de verkiezingscampagnes voor de lokale, provinciale, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen in 2024. Deze werkgroep gaat pas in 2023 van start. Meer info volgt. 

 


   THEMAGROEPEN ONDERWIJS


Als ecologische politieke jongerenbeweging zijn we uiteraard constant bezig met maatschappelijke thema’s. Dit jaar ligt de focus op ons jaarthema Onderwijs. Om daarin versterkt te worden, proberen we leden met kennis van dit thema samen te brengen. Heb je dus kennis of ervaring met het onderwijs en wil je die verder uitdiepen terwijl je Jong Groen inhoudelijk versterkt? Dan kan één van deze groepen ideaal zijn voor jou! 

De themagroep onderwijs valt dit jaar uiteen in 3 subgroepen of "cellen".

Cel inclusief onderwijs

Gedreven om ons onderwijs inclusiever te maken? Boordevol ideeën om ervoor te zorgen dat elk kind en elke jongere in Vlaanderen, Brussel en België hun recht op onderwijs ten volle kunnen beleven? Da is deze groep iets voor jou!

Cel mentale gezondheid

Zin om je te verdiepen in hoe we in ons onderwijs meer aandacht kunnen hebben voor het mentaal welzijn van scholieren en studenten? Zelf ervaring in dit onderwerp? Zin om de acties die we hiervoor zullen opzetten ook inhoudelijk te ondersteunen? Sluit je dan zeker aan bij deze cel!  

Cel uitdagingen voor leerkrachten

Sta je zelf voor de klas? Of heb je ideeën hoe we de job als leerkracht aantrekkelijker en duurzamer kunnen maken? Dan zal deze groep je sowieso boeien. 

--------

Je kan je voor al deze cellen aansluiten via dit formulier:  

 WORD THEMALIEFHEBBER

Of door contact op te nemen met Bernd, ons nationaal bestuurslid basisdemocratie en standpuntbepaling via [email protected]

Heb je interesse in andere thema's? 

Dan kan je hier jouw ei kwijt! 

DEEL JE KENNIS

Nog extra vragen? Dan kan je terecht bij bestuurslid Bernd via een mailtje naar [email protected].


  TEAMS en PROJECTGROEPEN


Een team of projectgroep is niet per se een heel bestuursjaar actief en richt zich op één specifieke taak of activiteit. Ook deze teams en projectgroepen worden door een nationaal bestuurslid getrokken. Hun werk sluit sterk aan bij de plannen van het nationaal bestuur. 

Projectgroep Leerlingenleerplan

Binnen ons jaarthema onderwijs willen we de leerplannen van het Vlaamse onderwijs kritisch onder de loep nemen. Daarbij willen we vooral uitzoeken: wat vinden de leerlingen zelf belangrijk? Hiervoor gaan we in gesprek met heel wat leerlingen in heel Vlaanderen en Brussel en werken we een nieuw "leerlingenleerplan" uit. Heb je zin om hierbij te helpen? Ga je graag in gesprek met scholieren? Wil je bijleren hoe je het beleid kan beïnvloeden? Zin om onze blik op het onderwijs radicaal te vernieuwen? Werk je graag een campagne uit? Dan zit je hier goed!

Als je mee je schouders wil zetten onder dit project, dan kan je aansluiten bij de groep via een mailtje naar Thibaut, onze studenten en scholierenvertegenwoordiger via [email protected]

Team Webshop

Dit team onderhoud de webshop van Jong Groen. Ontwerp je graag nieuwe producten? Of volg je graag onze stock van producent op? Vind je het boeiend om inkomsten en uitgaven te balanceren, of ga je graag op zoek naar duurzame leveranciers? Misschien werk je graag aan de de pomo voor onze producten? Dan is dit team iets voor jou! Je hoeft geen ervaren designer of verkoper te zijn: we maken er samen een straffe webshop van!

ONTDEK ONZE WEBSHOP

Heb je vragen of ideeën? Of wil je aansluiten bij dit team? Stuur dan een mailtje naar onze covoorzitter Kilian via [email protected].

Projectgroep "Zomerkamp"

In juli 2023 gaan we terug op zomerkamp! Deze keer in Ieper. Om dit kamp voor te bereiden hebben we steeds een enthousiaste ploeg nodig: een programma uitwerken, linken leggen met Ieperse organisaties en initiatieven, een kookploeg opzetten, feestjes organiseren, uitstappen plannen, sprekers regelen, materiaal verzamelen, logistiek opzetten ... het moet allemaal gebeuren. Vanaf 2023 gaan we dan ook op zoek naar een ploeg om hierbij te helpen. Heb je nu al ideeën? Dan ken je terecht bij ons bestuurslid Laura via [email protected] 

 


   COLLECTIEVEN


Collectieven werken samen met het bestuur, maar werken veel onafhankelijker dan werkgroepen. Ze werken ook over meerdere bestuursjaren heen en kunnen dus hun eigen werking opzetten. Er is wel altijd een link moet het bestuur en het jaarplan.

Fractiecollectief

Het fractiecollectief verenigt alle leden van Jong Groen die verkozen werden als gemeenteraadslid, districtsraadslid, provincieraadslid en/of een rol van fractieleider of schepen invullen. Het doel is samenwerking te bevorderen en informatie en ervaringen uit te wisselen. Het is een veilige plek waar deze "mandatarissen" ondersteuning vinden voor hun werk en engagement. Er worden ook geregeld gemeenschappelijke tussenkomsten opgezet. Je kan dus enkel aansluiten bij dit collectief als verkozen mandataris.

Wil je deel uitmaken van het fractiecollectief? Neem dan contact op met onze politiek secretaris Laura via [email protected].

Trainerscollectief

In het trainerscollectief worden alle Jong Groenen en ex-Jong Groenen samengebracht die vormingen willen geven aan de leden van Jong Groen. Iedereen die lid is (of was) en een bepaalde expertise heeft opgebouwd is welkom in dit collectief. De groep bepaald zelf welke vormingen ze aanbieden aan de leden en werkt onafhankelijk van het nationaal bestuur. Heb jij dus heel wat kennis over of ervaring met een boeiende onderwerp? Zie je het zitten om daar een vorming over uit te werken en te geven aan onze leden? Dan is dit collectief iets voor jou! Je kan hier aangeven over welke onderwerpen je vormingen kan opzetten en welk soort trainingen je wil uitwerken:  

WORD TRAINER

Je kan bij interesse ook mailen naar Laura Schuyesmans, nationaal covoorzitter beweging via [email protected]

 

 

#detoekomstisvanons