WERKGROEPEN, THEMAGROEPEN, KLANKBORDGROEPEN en COLLECTIEVEN

Ben je op zoek naar je ideale engagement binnen Jong Groen? Vul dan via deze link/QR onze vrijwilligersquiz in en ontdek jouw ideale functie binnen onze organisatie.

ONTDEK WELKE ROL BIJ JOU PAST

 

   WERKGROEPEN

Elk lid van Jong Groen kan zich aansluiten bij één van onze werkgroepen. Maar wat doet zo een werkgroep nu eigenlijk? Doorheen het hele bestuursjaar werkt deze groep vrijwilligers mee om een bepaald deel van onze werking te versterken. Dat kan gaan van het mee uitdenken van acties tot het vorm geven van onze beweging. Elke werkgroep is gekoppeld aan een bestuurslid en soms ook aan een bepaalde vrijwilligersvacature. Het engagement binnen deze werkgroepen vraagt wel wat tijd van je als persoon. Je moet op bepaalde momenten van het bestuursjaar toch rekening houden met een 5-15 uur per maand, afhankelijk van de opgenomen taken.

Werkgroep Ecowarriors

Trek jij wel eens de straat op voor klimaatrechtvaardigheid? Protesteer je met een vurige passie tegen racisme, seksisme en ongelijkheid? Wil je acties uitdenken zoals een sit-in voor het parlement, deur-aan-deur gaan voor een ander energiebeleid of eens een voetbalpartijtje spelen met kinderen van vluchtelingen? Dan is eco-warrior op je lijf geschreven en sluit je je als lid best snel aan bij deze werkgroep.

WORD ECOWARRIOR

Heb je extra vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar Jasper die onze nationale acties trekt via [email protected]

Werkgroep E-campaigners

Als Jong Groen proberen we heel sterk te communiceren over onze ideeën, onder andere op sociale media. Ben jij een Instaheld(in)? Zit twitteren je in het bloed? Kan je vlot een meme uit je mouw schudden? Of werk je graag met video (opnemen, monteren, scenario uitdenken, ondertitelen, ...)? Dan kan jij je talenten mee loslaten op onze online communicatie! De e-campaigners zijn een groepje Jong Groenen die graag willen meehelpen aan het maken van visuals en posts voor onze sociale media. Dat kan gaan van het zelf maken van zaken tot gewoon een idee pitchen.

WORD E-CAMPAIGNER

Heb je extra vragen over deze werkgroep? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar onze nationale bestuursleden Kilian en Jasper via [email protected] of [email protected]

Werkgroep Debaters

Dit is een groep jong groenen die gebeten zijn door het gesproken woord. 
Jong groen wordt geregeld gevraagd voor debatten bij verenigingen, organisaties of voor TV. Meestal vertegenwoordigt de politieke voorzitter ons, maar niet altijd. We zorgen ervoor dat diverse mensen de kans krijgen om zich te ontplooien als echte redenaar. Ook kiezen we afhankelijk van het thema een spreker uit met de meeste (ervarings)deskundigheid. We vinden het belangrijk dat we kunnen putten uit een verscheiden poel met diversiteit in gender, seksualiteit, origine, sociale afkomst en woonplaats.

WORD DEBATER

Werkgroep Opiniemakers

De opiniemakers zijn geëngageerde Jong Groenen die graag hun gedachten opschrijven over de actualiteit. Ze delen graag hun mening over politiek, onze samenleving of gewoon hun eigen ervaringen. Ze nemen de pen vast en schrijven maar al te graag een statement neer.

WORD OPINIEMAKER

Wil je rechtstreeks in contact komen met het bestuurslid dat de opiniemakers en debaters begeleidt? Dan kan je een mailtje sturen naar onze politiek secretaris via [email protected]

Werkgroep Pora

De politieke raad kan je het best omschrijven als het parlement van Groen, onze ouderpartij. Zij bekijken voornamelijk inhoudelijke dossiers en onderhouden wat de structuur van de partij. In de raad zitten vertegenwoordigers van verschillende regio’s, GroenPlus en ook Jong Groen.

De Pora-vertegenwoordigers van Jong Groen hebben jouw input nodig om Jong Groen goed te vertegenwoordigen. Welkom dus in de politieke raad werkgroep! Ons doel is om daar dingen te bespreken die op de agenda staan, maar ook om samen te wegen op het beleid van Groen. Dat kan bijvoorbeeld door inhoudelijk een thema uit te werken en het dan op de politieke raad te presenteren. Op onze eerste vergadering bekijken we samen wat we kunnen doen.

WORD PORA ENTHOUSIAST

   THEMAGROEPEN

Als ecologische politieke jongerenbeweging zijn we uiteraard constant bezig met maatschappelijke thema’s. Om daarin versterkt te worden, proberen we mensen te verbinden met een bepaalde kennis van een thema. Je aansluiten bij een themagroep rond een thema waar jij sterk in voelt, kan ons vooruit helpen als organisatie doordat we er op die manier meer over te weten kunnen komen.

Je kan je dit jaar specifiek als themaliefhebber aansluiten bij de groep rond het jaarthema Wonen of bij één van de themagroepen die gaan werken op de Thema’s van het Amendementencongres (Onderwijs, Jeugd & Vrijetijdbesteding, Voedselsystemen, Mobiliteit, Werk & Economie, Milieu & Klimaat, Welzijn & Samenleven) 

 WORD THEMALIEFHEBBER

Interesse in andere thema's?

DEEL JE KENNIS

Nog extra vragen? Dan kan je terecht bij bestuurslid Kilian via een mailtje naar [email protected].

   KLANKBORDGROEPEN

Een klankbordgroep verenigt vrijwilligers die hun mening kwijt willen over bepaalde actuele onderwerpen of delen van onze werking.

Internationaal

Meedenken over de internationale thema’s en deze in de aandacht brengen doen we via de klankbordgroep internationaal. Wil je je aansluiten bij deze groep op Discord? Dan kan je terecht bij onze internationaal secretaris Asher via [email protected].

Afdelingen

Deze groep is specifiek verbonden aan onze lokale werking. In deze klankbordgroep brengen we alle trekkende leden van een lokale afdeling samen om van elkaar te leren en tips door te geven over wat er lokaal allemaal mogelijk is.

ONTDEK ONZE LOKALE AFDELINGEN

Onze afdelingsverantwoordelijke Heike helpt je ook graag op weg als je interesse hebt in ons lokale verhaal. Je kan ze bereiken via [email protected].

Studentenwerking

De stu-afdelingen zijn de lokale afdelingen voor studenten van Jong Groen. Het zijn studentenverenigingen die het ecologisch gedachtegoed verspreiden op de campussen en streven naar een duurzame en sociale samenleving. Ze organiseren lokaal activiteiten voor studenten, zoals een politiek debat of een gezellige café-avond. Momenteel zijn er studentenafdelingen in Antwerpen, Gent, Brussel & Leuven.

DENK MEE OVER DE STUDENTENGROEPEN

Je kan als student ook rechtstreeks terecht bij de studentenverantwoordelijke door een mail te sturen naar [email protected]

   COLLECTIEVEN

Collectieven werken samen met het bestuur, maar staan er deels los van omdat ze hun eigen werking opzetten. Er is wel altijd een link moet het bestuur en het jaarplan. Zo verenigt  In het trainerscollectief worden dan weer alle Jong Groenen en ex-Jonggroenen samengebracht die vormingen willen geven.

Fractiecollectief

Het fractiecollectief verenigt alle gemeenteraadsleden, districtsraadsleden en provincieraadsleden die jonger zijn dan 33 om de samenwerking te bevorderen. Bij het fractiecollectief kan je enkel aangesloten geraken als verkozen mandataris. Dit collectief deelt ervaring, geeft tips en werkt aan gemeenschappelijke tussenkomsten.

Deel uitmaken van het fractiecollectief? Neem contact op met onze politiek secretaris Stien via [email protected].

Trainerscollectief

Iedereen met expertise kan vormingen in elkaar steken en zich aansluiten bij het trainerscollectief.

WORD TRAINER

Je kan bij interesse ook mailen naar Laura Schuyesmans, ons bestuurslid vrijwilligersbeleid via [email protected].    

#detoekomstisvanons