26 mei 2021

Jong Groen voert de druk op voor stemrecht 16 bij lokale verkiezingen

De coronacrisis legde veel pijnpunten bloot. Eén van de belangrijkste is de beperkte stem die jongeren krijgen in het debat. Dat willen wij veranderen door jongeren vanaf 16 een echte stem te geven.

Binnenkort wordt het speelveld voor lokale verkiezingen volledig omgegooid en verdwijnt de opkomstplicht vanaf 2024. Stemrecht geldt vanaf dan voor iedereen, waardoor de stemgerechtigde leeftijd naar 16 verlagen makkelijk kan. Het is ook daarom dat Jong Groen en Groen de druk willen opvoeren en via Jeremie Vaneeckhout het stemrecht vanaf 16 jaar op tafel willen leggen bij de aanpassing van het lokaal verkiezingssysteem. 

Het lokaal bestuur heeft veel impact op ons, de jongeren. Van skateparks tot het OCMW en alles ertussenin. Veel zaken die belangrijk zijn voor onze generatie worden bepaald op het politieke niveau dat het dichtst bij de burger staat. Als de Vlaamse regering de lokale besturen daadwerkelijk een vuist wil geven, moeten ze ook een grotere groep laten meepraten over het reilen en zeilen in dorpen en steden. Laat met andere woorden jongeren al vanaf hun 16 jaar naar de stembus gaan. Wereldschokkend is dit voorstel niet. De kiesdrempel is al eens verlaagd van 21 naar 18 jaar en sommige landen deden het al, zoals in Oostenrijk, Malta, Brazilië en enkele Duitse deelstaten. Ook de Europese Commissie vroeg nog niet zo gek lang geleden aan de lidstaten om het idee te overwegen. Daarnaast werd in 2018 het stemrecht voor 16 al eens getest in Gent als apart systeem naast de opkomstplicht. Doordat iedereen vanaf 2024 echter over stemrecht zal beschikken op lokaal vlak zien Jong Groen en Groen hier ideale kansen in om ook de klimaatgeneratie een stem te geven. Zeker nadat deze generatie enorme inspanningen geleverd heeft tijdens de crisis en toch vergeten blijft in het debat. 

Het is velen opgevallen tijdens de coronacrisis, maar ook tijdens de klimaatprotesten voordien, dat heel wat jongeren geëngageerd zijn en hun duit in het zakje doen. Ze doen dat al heel lang als lid van een jeugdbeweging, via vrijwilligerswerk of nu als één van de meest getroffen generaties tijdens deze pandemie. Het engagement wordt echter niet omgezet in een echte stem, jongeren worden volgens Jong Groen veel te weinig gehoord in het debat. Daarnaast worden jongvolwassenen vaak verweten onvoldoende in onze maatschappij te staan, waardoor ze geen verantwoorde stem zouden kunnen uitbrengen. Desalniettemin worden ze wel als genoeg verantwoordelijk gezien om hen GAS-boetes te geven. Dit is een argument dat we herkennen uit de tijd van de strijd voor het algemeen stemrecht en het  vrouwenstemrecht. Het ontkent ook de verantwoordelijkheidszin van jongeren tijdens corona.

"De wetenschap is ook duidelijk. Onderzoek van de universiteit van Wenen toont aan dat dit meer politieke interesse heeft losgemaakt bij jongeren. Uit datzelfde onderzoek bleek eveneens dat jongeren even weloverwogen stemmen als 18-plussers. Jongeren verdienen geen stereotiepe behandeling, maar een stem, zodat ook zij mee kunnen beslissen over de toekomst van hun gemeente.” - geeft covoorzitter Jordy Sabels mee.

Als 16- en 17-jarigen ook kiezerspotentieel zouden zijn, zou de politieke reflex om met hen rekening te houden tijdens de campagne en bij de bepaling van het programma veel groter zijn. Dat kan alleen maar tot gevolg hebben dat er bewuster over hen en met hen wordt nagedacht en dat ook zij op een positieve manier deel kunnen uitmaken van onze samenleving.

Op dat vlak kunnen we dan ook nog heel wat verder gaan. Door deze jongeren breder te betrekken bij de democratie via het onderwijs, bredere bevragingen, een jongerenparlement of een kindergemeenteraad. Door hun stem te erkennen, kunnen de jongeren de gemeentepolitiek en democratie nieuwe impulsen en energie geven. 

Voor Jong Groen is stemrecht voor 16-jarigen echter een eerste belangrijke stap, de eerste stap in de richting van een gezondere democratie voor en door jongeren. Waar wachten we nog op?

Wil je trouwens mee de druk opvoeren? Teken dan zeker de petitie van Jong Groen via https://www.jonggroen.be/stemrecht16

Jordy Sabels - Covoorzitter Jong Groen

Reacties

#detoekomstisvanons