21 okt 2023

Alleen duurzame vrede met een vrij Palestina

Jong Groen kijkt al twee weken, net als de rest van de wereld, toe hoe het geweld in de Gazastrook steeds erger wordt. De beelden die ons allemaal bereiken, raken ons diep. Daarom besloten we actie te ondernemen. Na een informatieve sessie met Broederlijk Delen (waarvoor dank) kropen we in onze pen. 

We roepen dan ook op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een duurzame politieke oplossing voor de kwestie Israël-Palestina. Alle burgers in het gebied, Palestijns, Israëlisch van welke (of geen) religie dan ook moeten in vrede en veiligheid kunnen leven. Dat is volgens ons enkel mogelijk als ieder mens gerespecteerd wordt en rechtvaardigheid de maatstaf is. 

Om daar te geraken moeten we naar de grond van dit decennialang etterende probleem graven. We zijn pas allemaal vrij wanneer de Palestijnen dat eindelijk ook zijn. 

De gebeurtenissen waar we momenteel getuige van zijn in de Gazastrook zijn geen ‘oorlog’, noch een ‘conflict’. Het gaat immers niet om twee gelijke spelers tegen elkaar en die twee termen roepen dat idee wél op. 

Palestijnen hebben historisch gezien te maken gehad met verschillende vormen van onrecht. In 1947, na het Verdelingsplan van de Verenigde Naties, waarin men voorstelde om het land Palestina op te delen in een Joodse staat en een Arabische staat, liepen spanningen en conflicten tussen de Joodse en Arabische gemeenschappen hoger en hoger op. Ze bereikten een hoogtepunt in 1948 met de oprichting van de staat Israël, wat leidde tot de ‘Nakba’, de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen en land. 

Daarnaast is er de voortdurende bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gazastrook en Oost-Jeruzalem sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967. Die leidde tot de groei van Israëlische nederzettingen in deze gebieden. Nederzettingen die in strijd zijn met internationaal recht. Palestijnen kregen zo minder en minder rechten en toegang tot hulp werd steeds strikter beperkt.

Als Jong Groenen zijn wij geen experts in de kwestie. Gezien het vreselijke leed dat ons dag na dag bereikt, hebben wij ons geïnformeerd en we raden jou aan hetzelfde te doen. Als jJong Groenen zijn wij tegen onderdrukking, discriminatie en het schenden van mensen- en internationaal humanitaire rechten. Daarom konden we ook in deze kwestie niet zwijgen, zoals zovelen anderen wél kiezen te doen.

Wanneer één groep systematisch onderdrukt wordt door een andere om een regime in stand te houden, spreken we volgens het internationaal recht van apartheid. Apartheid van Israëlische autoriteiten op het Palestijnse volk, ja, een misdaad tegen de mensheid, wordt al langer dan vandaag aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch

Bij Jong Groen gebruiken we de slogan ‘Free Palestine’. We willen graag verduidelijken wat dit voor ons betekent. 

Pro-Palestijnse vrijheid is niet:

  • anti-Israëlische bevolking. Geweld op burgers valt nooit goed te praten. Mensenrechtenschendingen vallen nooit goed te praten. Wij veroordelen dan ook de terreur door Hamas op Israëlische burgers.

  • antisemitisch. Antisemitisme is een verschrikkelijke vorm van discriminatie en onderdrukking, die in de Holocaust culmineerde tot de gruwelijkheden van concentratiekampen en etnische zuivering. Er zijn zorgwekkende parallellen in Israël-Palestina, zoals bevolkingsverplaatsing, geweld tegen burgers, beperkingen op bewegingsvrijheid en toegang tot basisbehoeften en het toewijzen van collectieve schuld. Al deze elementen hebben langzaam maar zeker de deuren geopend voor het ontmenselijken van de Palestijnen en de etnische zuivering die zich vandaag afspeelt in Gaza. Daarom zien we over de hele wereld hoe ook Joodse gemeenschappen op de frontlinie staan om het geweld op Gaza te veroordelen. Zij zeggen duidelijk: “Nooit meer”. Er is nooit een vrijbrief om mensenrechten te schenden.

Pro-Palestina is voor ons wel:

  • pro-dekolonisatie. En dus anti-apartheid en bezetting van Palestina.

  • pro-zelfbeschikkingsrecht voor het inheemse Palestijnse volk.

  • pro-pacifisme: want no justice, no peace.

Voor Jong Groen is het duidelijk. Het internationaal recht en mensenrechten moeten altijd en overal gerespecteerd worden. Je kan ze niet links laten liggen op basis van dubbele standaarden of vriendjespolitiek. België en de EU horen NU een prioriteit te maken van de-escalatie, een staakt-het-vuren is NU nodig. We hoorden eerder deze week al een oproep hiervoor uit de hoek van de Verenigde Naties en van Petra De SutterWe zijn trots op onze vicepremier maar betreuren tegelijk dat niet iedereen binnen de regering aan die kar lijkt te trekken en zich voor mensenrechten durft uitspreken

Want het kan anders. Uit Spaanse hoek wordt de internationale gemeenschap opgeroepen de Israëlische premier Netanyahu en aanhang voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen voor oorlogsmisdadenHet recht op zelfverdediging kan volgens de Spaanse minister van Sociale Zaken de duizenden Palestijnse burgerslachtoffers niet rechtvaardigen. Dat beamen wij. We kunnen ook een voorbeeld nemen aan de Colombiaanse overheid, die de Israëlische ambassadeur de deur heeft gewezen en de situatie in Gaza een genocide heeft genoemd

Het Israëlische regime moet erkend worden voor wat het is: een apartheidsstaat die óók haar eigen burgers schaadt en pijn doet. Daar moeten we als democratische staten in een Unie gevormd werd om vrede te bewerkstelligen en bewaren, naar handelen. 

Dat kan bijvoorbeeld door het associatieverdrag tussen de EU en Israël te herbekijkenHandel met regimes die het internationaal recht en mensenrechten schenden kan voor ons écht niet. Die zien wij liefst van al volledig stopgezet, nog liever vandaag dan morgen. In 2022 vond meer dan een kwart van de Israëlische export z’n weg naar de Europese afzetmarkt. 

Als grootste handelspartner van Israël heeft de EU niet alleen een hefboom, maar een verantwoordelijkheid om in te grijpen. Economische belangen hebben geen plaats in de realiteit van etnische zuivering. People over profit, always. Het kan ook écht niet dat Belgisch en Europees belastinggeld geweld op Palestijnen financiert. Tussen 2010 en 2020 kenden Europese lidstaten een dikke 4 miljard euro aan militaire contracten toe aan het Israëlisch regime. Met 880 miljoen euro was 2014 daarin een piekjaar, niet toevallig ook een turbulent jaar in de Gazastrook waarbij heel wat Palestijnse burgers gedood zijn. 

De aanslagen van Hamas op Israël van 7 oktober kwamen niet uit het niets. Ze zijn gruwelijk én ze zijn het product van spanningen die al decennialang oplopen en zijn gaan etteren. Both are true. Als Jong Groen veroordelen we de terroristische daden die Hamas heeft uitgevoerd, evenals de reactie van het Israëlische regime die duizenden Palestijnen sindsdien het leven kostte. 

De bommen die vandaag vallen, planten zaadjes voor toekomstige haat en toekomstig geweld. Om deze spiraal te stoppen, roepen we België en de EU op dringend en fundamenteel aan duurzame oplossingen te werken in het kader van het internationaal recht, met respect voor mensenrechten. 

Jong Groen pleit voor een nieuw onderhandeld vredesakkoord met respect voor de omstandigheden en geschiedenis van alle betrokken bevolkingsgroepen. We moeten op zoek naar een compromis dat het decennialange leed in de regio eindelijk een halt toeroept, waarbij de Palestijnse stem eindelijk erkend wordt door de internationale gemeenschap. Een compromis dat de spiraal van geweld voorgoed doorbreekt. Een compromis dat álle mensen perspectief geeft op een vreedzame toekomst waarin hun mensenrechten gerespecteerd worden en waar Palestijnen vrij zijn.

Het nieuws, de beelden, het raakt ons allemaal. Velen van ons voelen zich machteloos, maar dat zijn we niet. Het minste wat we kunnen doen terwijl een genocide steeds gruwelijker werkelijkheid wordt, is er getuige van zijn. Niet wegkijken maar erkennen. Geïnformeerd blijven, je tegen de wreedheden en mensenrechtenschendingen uitspreken. Praat erover met je vrienden, familie, collega’s, klasgenoten. Deel iets op sociale media. Sluit je aan bij een protest, kom op straat. Wees luid in je steun aan burgerslachtoffers en een onderdrukt volk. Democratie en mensenrechten sterven in de duisternis. Het is aan ons om licht te blijven schijnen op wat er gebeurt.

Humanitaire hulp redt mensenlevens. Heel wat organisaties zijn op dit moment actief in Gaza om Palestijnen van medische zorg te voorzien in een situatie afgesloten van water en elektriciteit. Doneer als je kunt om hen in die missie te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld bij Artsen Zonder Grenzen. 

Blijf betrokken en zorg voor jezelf en elkaar in dit proces. 


‘True peace is not merely the absence of conflict, but the existence of justice for all people’
- Martin Luther King

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons