02 nov 2023

JGG roept Stad Gent op om de relaties met Israël op te schorten tot het geweld stopt

Waarde Stadsbestuur

 

Een uiterst dringende kwestie dwingt ons u via deze weg aan te schrijven. U kunt het vast raden: er hangt dezer dagen haast geen ander nieuws in de lucht. Het betreft de kwestie Palestina - of beter gesteld: de gruweldaden van de Israëlische autoriteiten waarvan het Palestijnse volk sedert decennia, maar nu meer dan ooit, het slachtoffer is.

 

Wij zullen uw intelligentie niet beledigen door een zoveelste geopolitieke schets van de situatie te geven: het apartheidsregime dat door Israël wordt gevoerd is u allen welbekend. Dat miljoenen Palestijnen sedert 1948 geboren worden, opgroeien, lief delen, leed delen, onder een discriminerend, mensonterend juk, weet u vast al langer dan wij. Ook zullen wij niet pogen uw kennis van het oorlogsrecht op te frissen. U weet heel goed dat in dit “conflict” - lees: bezetting - elk internationaalrechtelijk principe met de voeten wordt getreden, dat van zowel mensenrechten als menswaardigheid geen sprake is. U hoeft hierin geen lessen; u bent immers een professional.

 

Het is echter niet de informatie waarover u beschikt, maar hetgeen u ermee doet, dat werkelijk het verschil maakt. De stad hees eerder al de vredesvlag; een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Een expliciete afkeuring van de handelingen van de Israëlische autoriteiten, kwam er tot op heden niet. Daarom willen wij de stad Gent ertoe aansporen om, net zoals de stad Luik, alle banden met Israël uitdrukkelijk en officieel op te schorten zolang het apartheidsregime standhoudt. U bent een bestuur in een progressieve stad, met een heel diverse bevolking: handel daar dan ook naar.

Concreet zijn onze eisen de volgende:

  • Roep mee op tot een staakt-het-vuren en een einde aan de genocide;

  • Roep op tot een einde aan de apartheidsstaat;

  • Zet alle relaties met entiteiten die vestigingen hebben in de bezette Palestijnse gebieden stop en schort de relaties met Israël op zolang er sprake is van een bezetting en een apartheidsstaat.

Beste stadsbestuur, wij vragen u vandaag een beroep te doen op een eigenschap, die men niet aangeleerd krijgt in webinars of lezingen of hoorcolleges: rechtschapenheid. Elk uur van de dag worden er mensen vermoord. Er vindt een genocide plaats: doe iets.

Hoogachtend

Jongsocialisten Gent, Jong Groen Gent, Comac Gent

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons