03 nov 2023

Oproep pollcomités

Dag beste pollcomités,

Jong Groen hier. 

Eerst even een bedankje. Merci voor jullie werk en jullie tijd. De verantwoordelijkheid die jullie opnemen is groot: jullie keuze gaat onze campagne maken of kraken. Dus merci en succes bij de laatste loodjes.

Maken of kraken. Dat gelooft dit bestuur echt. Er zijn meer dan 600 000 kiezers die in juni volgend jaar voor de eerste keer gaan stemmen. Onderzoek wijst uit dat de groep eerste kiezers in 2019 rechtser stemde dan ooit. We hebben geen enkele aanwijzing dat dat in 2024 anders zou zijn, integendeel. (Extreem)rechts groeide gestaag. Op de smartphoneschermen, in de harten en in de peilingen. Een groep kiezers die traditioneel altijd erg progressief was, is dat niet noodzakelijk meer. De stemmen worden duur, ook bij (progressieve) eerste kiezers. Als we de progressieven onder hen willen overtuigen om voor ons te kiezen, dan moeten we hen inspireren. Het aantal Groenleden in die leeftijdscategorie is jammer genoeg erg laag: maar 5,5% zijn jonger dan 30 en maar 4,4% behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Dat maakt de stap voor veel mensen de stap richting Groen er een voor een zevenmijlslaars. 

Veel doom and gloom, maar er is ook goed nieuws. In tijden dat iedereen het geloof in de politiek verliest, in tijden dat de democratie davert onder hoefgetrappel van extreem rechts in de verte, is de vraag van Gen Z eigenlijk helder: show, don’t tell. Of, zoals we het binnen de Groene familie weleens verwoord hebben de laatste jaren: walk the talk

Doe wat je zegt. Toon waar je voor staat.  

Groen heeft de mond vol van inclusie en diversiteit. Tijd dat we dat ook tonen. Net daarom is jullie werk zo belangrijk, pollcomités. Als Groen weer naar de kiezer trekt met kopstukken die maar één (of een paar) groepen van onze samenleving vertegenwoordigen, dan kunnen we onszelf allemaal misschien gewoon beter de moeite besparen. Dat is geen verwijt naar de mensen die in 2018 en 2019 verkozen werden. Integendeel: we zijn heel blij met de integriteit en kunde die onze mensen aan de dag legden al die jaren. Dat staat buiten kijf.

Het staat ook buiten kijf dat deze mensen samen een heel homogene groep vormden. Daar kunnen we niet omheen. Dat betekent dat heel wat levensverhalen niet verteld werden in ons parlementair werk. Zulke blinde vlekken kunnen we ons als progressieven niet veroorloven als we willen opkomen voor iedereen. 

Progressieve politiek is ruimte maken. Daar komt het op neer. Ruimte voor jonge mensen, en ook voor oude mensen. Ruimte voor queer mensen en mensen van kleur. Ruimte voor mensen met een handicap en mensen die kortgeschoold zijn. Al die verhalen moeten wij vertellen. Die mensen moeten wij kansen geven. Echte kansen. Niet enkel strijdplaatsen, zoals vorige keer. Geen "misschien". Geen “als je hard campagne voert”. 

Versta ons niet verkeerd, een strijdplaats of een niet-strategische plaats kan heel leerzaam zijn voor jonge kandidaten. Voor velen vormt het de ideale leerschool naar een volgende campagne toe. 

Dat zien we ook nu: heel wat jongeren die vandaag om een strategische plaats vragen, deden zo ervaring op. Zij staan nu klaar om ons te vertegenwoordigen, elk met een eigen ervaring en met eigen expertise. 

Dit is niet de campagne om de vernieuwers op de tweede rij te zetten. De gezichten die de realiteit van onze samenleving tonen moeten een zekerheid zijn in onze lijstvorming. Geen nice to have, maar de essentie. Een diverse ploeg in het parlement, dat moeten we niet doen voor de krantenkoppen of de likes. Dat doen we voor de democratie. We zoeken volksvertegenwoordigers en dankzij hun kennis, ervaring en inzichten wordt ons werk sterker. Met meer weet je meer. Zeker als je allerlei levenservaringen kan samenleggen in je politiek werk. 

Ooit waren de ecologisten dé trendsetters als het op politieke vernieuwing aankwam. Kristof Calvo was tot kort geleden het jongst verkozen parlementslid ooit. Nu houdt een Vlaams Belanger die titel. Tijd dat de Groenen opnieuw die draad weer oppikken want de investering in een inclusieve en vernieuwende lijst is een investering in het voortbestaan en de relevantie van onze partij

 

Onze vraag richting jullie is dus makkelijk samen te vatten: show, don’t tell

 

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Jong Groen

 

Als jullie hier vragen over hebben, contacteer dan onze covoorzitster politiek Kee Verheyen. Dat kan op [email protected] of op 0496878159. 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons