« Terug

Jong Groen Gent

        

Jong Groen Gent is actief rond lokale jongerenthema's. We voeren acties, schrijven teksten, organiseren activiteiten en sluiten ons aan bij manifestaties. We wegen op de standpunten van Jong Groen en kunnen als afdeling van Groen Gent zaken aankaarten bij het stadsbestuur.

Jong Groen Gent, onze activiteiten en de verspreiding van het ecologische gedachtegoed bestaan natuurlijk bij gratie van de inzet onze leden en sympathisanten! Wees altijd welkom op onze activiteiten. Je stuurt best een bericht naar onze facebookpagina of ons e-mailadres als je betrokken wilt worden bij onze werking. Door onze facebookpagina te volgen en je aan te sluiten bij de facebookgroep Jong Groen Gent intern zal je het best op de hoogte zijn, maar je kan ons via alle onderstaande kanalen volgen en contacteren!

 [email protected]

 @jggent

 m.me/jggent

 jong_groen_gent

 

Bestuursjaar 2021 - 2022

Dit jaar wordt JGG bestuurd door de co-voorzitters Gaëtan Rubbrecht en Joren Gistelinck.

De jaarthema's waar we activiteiten rond organiseren zijn dit jaar Sociale Ongelijkheid en Wonen. Om je aan te sluiten bij de werkgroep Sociale Ongelijkheid kan je Sander Van Isacker contacteren. Voor de werkgroep Wonen kan je terecht bij Arne Dambre (Arn Dambre op fb).

Zoals elk jaar is JGG vertegenwoordigd in het partijbestuur en de fractievergaderingen van Groen Gent, en de AV van Jong Groen. De werkgroep Politiek denkt na over onze posities in deze organen, maar doet ook aan de politieke vorming van onze leden (denk debatteren en onderhandelen). Als je geïnteresseerd bent kan je altijd een berichtje sturen naar de bestuursleden Amaana Vandenberghe en Arne C.

Tenslotte maakt Gilles Van Autreve (Gilles VA op fb) ons bestuursteam volledig. 

Fatima Ouhsainne en Anton Vandaele zijn tenslotte onze vertrouwenspersonen. Zij zitten niet in het bestuur, maar je kan steeds bij hen terecht.

#detoekomstisvanons