« Terug

Jong Groen Gent

         

Jong Groen Gent is actief rond lokale jongerenthema's. We voeren acties, schrijven teksten, organiseren activiteiten en sluiten ons aan bij manifestaties. We amenderen teksten van Jong Groen en werken aan vertegenwoordiging bij Groen Gent.

Jong Groen Gent, onze activiteiten en de verspreiding van het ecologische gedachtegoed bestaan natuurlijk bij gratie van de inzet onze leden en sympathisanten! Wees altijd welkom op onze activiteiten. Je stuurt best een bericht naar onze facebookpagina of ons e-mailadres als je betrokken wilt worden bij onze werking. Door onze facebookpagina te volgen en je aan te sluiten bij de facebookgroep Jong Groen Gent intern zal je het best op de hoogte zijn, maar je kan ons via alle onderstaande kanalen volgen en contacteren!

 [email protected]

 @jggent

 m.me/jggent

 jong_groen_gent

 

Bestuursjaar 2020 - 2021

Dit jaar wordt JGG bestuurd door de co-voorzitters Amar van Laar en Gaëtan Rubbrecht.

De jaarthema's waar we activiteiten rond organiseren zijn Sociale Ongelijkheid en Mentaal Welzijn. Om je aan te sluiten bij de werkgroep Sociale Ongelijkheid kan je Arne Dambre en Anton Vandaele contacteren. Voor de werkgroep Mentaal Welzijn kan je terecht bij Gilles Van Autreve (Gilles VA op fb) en Joren Gistelinck.

Zoals elk jaar is JGG vertegenwoordigd in de Politieke Raad van Groen Gent. De werkgroep Politiek denkt na over de standpunten van JGG in de PoRa, maar heeft ook veel bredere discussies. Als je geïnteresseerd bent kan je altijd een berichtje sturen naar onze vertegenwoordigers Amaana Vandenberghe en Alex Komissarov.

Tenslotte maakt Jenna Boeve ons bestuursteam volledig. Zij is de contactpersoon voor alles wat communicatie betreft.

#detoekomstisvanons