15 mei 2020

Gentse en Leuvense jonggroenen slaan handen in elkaar voor een herstelmanifest

De coronapandemie legde ons land plat in al zijn facetten, van onze economie, tot cultuur, mobiliteit en onze geliefde sociale contacten. Nu is het tijd om herop te starten, maar terugkeren naar hoe we het voor de pandemie aanpakten, is geen optie. Met een groene en progressieve ‘elektroshock’ willen we de maatschappij ‘herprogrammeren’, daar waar de pandemie de fracturen aan het licht bracht.

Jong Groen Gent en Jong Groen Leuven stellen met trots hun prioriteitenplan voor, een denkoefening die toont dat het anders kan, en moet.

 

Dat we moeten kiezen voor een omkering, is duidelijk wanneer we achter ons kijken. Armoede en vervuiling nemen toe, en niet gering. Onze mobiliteit is meer een immobiliteit, een aanzienlijk deel van onze fauna en flora dreigt te verdwijnen en de democratie staat hoe langer hoe meer onder druk. Al deze problemen waren weliswaar aanwezig, de coronapandemie heeft ons nog eens extra met de neus op de feiten geduwd. Daarom voelden wij jongeren de nood om met een progressief prioriteitenplan naar voor te komen. Niet toevallig leidde dit tot een samenwerking tussen de Jong Groen afdeling van Leuven en Gent, twee steden waar een progressieve coalitie aan het roer staat, die toont dat het anders kan.

Voor zowat alle facetten van de samenleving schuift ons prioriteitenplan voorstellen naar voor, gebundeld in tien thema’s. Een meer duurzame, rechtvaardige, sociale en groene toekomst is wat we voor ogen hebben,. Zo willen we de armoede de wereld uit, waarvoor onderwijs een cruciaal element is waarin voldoende geïnvesteerd moet worden. Wij ijveren voor natuurbehoud, biodiversiteit en een economie die het anders aanpakt. Eéntje waar wij mensen centraal staan en de planeet niet ‘opgegeten’ wordt. We streven naar meer investeringen in de gezondheidszorg en meer oog voor welzijn, alsook voor het statuut van de democratie. Versterk onze rechtstaat met inspraak voor ieder, in plaats van hem uit te hollen, à la Orban. Ook een daadkrachtige, betrouwbare overheid en duurzaam databeheer verdienen de nodige aandacht, evenals mobiliteit. Tot slot vragen we een duurzame open ruimte waarin ieder van ons gelukkig en gezond wordt.

Met deze 10 punten halen we de belangrijkste systeemfouten uit onze economie én zetten we de duurzame en rechtvaardige transitie in naar samenlevingen waar mens en natuur boven winst primeert.

  1. Het armoedevirus de wereld uit
  2. Naar een eerlijke economie op maat van mens en planeet
  3. De noodzaak van natuurbehoud en biodiversiteit
  4. Lang leve (de) welzijn(ssector)
  5. Preventieve, toegankelijke en werkbare gezondheidszorg voor iedereen
  6. Met mensenrechten sol je niet
  7. Voor een daadkrachtige en betrouwbare overheid
  8. Databeheer en digitalisering als katalysator voor de duurzame transitie
  9. Mobiliteit van de 21ste eeuw
  10. Slimme ruimte voor mens en natuur
#detoekomstisvanons