16 okt 2018

Vegan opties in publieke refters

Jong Groen pleit ervoor dat alle publieke refters, zowel in het gevangeniswezen, ziekenhuizen,
scholen etc., wettelijk verplicht worden om gezonde veganmaaltijden conform aan alle
gezondheidsregels aan te bieden als één van de opties. Deze maatregel zal voor een groot deel
drempelverlagend werken, bijdragen tot een grotere diversiteit in het dieet van mensen en
positieve effecten hebben inzake gezondheidszorg, milieu, klimaat en dierenwelzijn. Dit voorstel
is naar analogie van het wetsvoorstel in Portugal dat werd goedgekeurd en geïmplementeerd
door het parlement. Vegetarische opties moeten altijd aanwezig zijn.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons