16 okt 2018

Meer tolkuren voor slechthorenden en organisaties

Een dove (of slechthorende) kan vandaag via de Vlaamse overheid een tolk aanvragen indien
hij/zij dat nodig heeft. Het maximum aantal uren is 36. Dit is veel te weinig en maakt dat
slechthorenden minder participeren in de maatschappij. Jong Groen pleit voor een substantiële
verhoging van het aantal uren.
Ten tweede pleit Jong Groen ook voor tolkuren voor organisaties. Vandaag is het ongelofelijk
duur voor een organisatie om een tolk Vlaamse gebarentaal in te huren. Dit is normaal, het is een
zeer moeilijke job en de tolken verdienen het goed betaald te worden. Desondanks zorgt dat
voor een drempel voor erkende organisaties. Daarom pleiten we dat organisaties ook een te
bepalen aantal uren krijgen die ze eender wanneer mogen inzetten tijdens hun activiteiten. Jong
Groen zou dan een aantal uur per jaar recht hebben op een tolk.
Ten derde pleit Jong Groen voor een basiscursus Basis Vlaamse gebarentaal in het onderwijs.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons