16 okt 2018

Nee tegen verspilling

Jong groen gaat de strijd aan tegen verspilling. Daartoe zetten we in op verschillende elementen.

Ten eerste moeten winkels geresponsabiliseerd worden over hun afvalproductie. Maar breder
dan dit moet het huidige verpakkingsmodel volledig herbekeken worden. Verpakkingsvrije
winkels horen de norm te worden. Ook het gebruik van plastic zakken in winkels dient volledig
verboden te worden.
Daarnaast wil Jong Groen ook het oprichten van gemeentelijke deel, repareer en
uitwisselingscentra stimuleren. Laten we ook het verkoopsmodel van electronica en
huishoudtoestellen op gelijkaardige manier herdenken: we willen niet dat winkels wasmachines
verkopen maar wel “uren wastijd”.  Het wasmachine blijft eigendom van de producent. Zo
kunnen we op dezelfde wijze ook bijvoorbeeld “uren licht” kopen nadat we een lamp mee naar
huis namen. Gezien de electronica zelf eigendom blijft van de producent heeft deze er alle baat
bij dat hun producten zo lang mogelijk meegaan. Het wettelijk kader moet het evidenter maken
om hieraan te werken. Tevens zijn we voorstander van het vermelden van de milieukost in geld
of water of bijdrage aan broeikaseffect per product, in de winkel zelf.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons