16 mrt 2019

Jong Groen zoekt nieuwe collega

Organisatie

Jong Groen is een politieke jongerenbeweging die vanuit een ecologische visie jongvolwassenen (focus tussen 18 en 27 jaar) kansen wil geven om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

Als politieke jongerenbeweging ligt de focus op relevante thema’s die jongeren nauw aan het hart liggen.  Het aanbod is gericht op inhoudelijke kennis, vaardigheden en experimenteerruimte om hen te versterken in het maatschappelijk debat.

Als beweging wil Jong Groen iedereen betrekken, met respect voor ieders achtergrond en een warme  omgeving bieden waarin iedereen zich thuis voelt. Leden en lokale afdelingen vormen de basis van de organisatie.

Algemene opdracht

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van Jong Groen. Je werkt zeer nauw samen met de bewegingsmedewerker en een enthousiast team van jonge geëngageerde vrijwilligers.

Je ondersteunt en adviseert leden en vrijwilligers bij het vormen en uitdragen van het eigen verhaal van Jong Groen, waarbij jouw focus ligt op het politieke luik van de beweging en communicatie. Je ondersteunt de activiteiten en acties die de vrijwilligers organiseren en bouwt het netwerk van Jong Groen mee uit. Hierbij houd je rekening met laagdrempeligheid en diversiteit in de hele werking.

Taken

 • Coördinatie en dagelijkse werking

Je bewaart het overzicht van de werking en houdt de lange termijn-doelstellingen en continuïteit van de organisatie in de gaten. Je bent de schakel tussen de verschillende Jong Groen-organen onderling en tussen Jong Groen en andere relevante organisaties in het middenveld (Groen, jeugdbewegingen…).

Samen met het bestuur en de vrijwilligers bereid je activiteiten voor. Je helpt om het overzicht te behouden bij de jaarplanning en per activiteit.  Je neemt een deel van de logistieke organisatie en administratie voor jouw rekening en samen met de raad van bestuur ben je verantwoordelijk voor de financiën van de vzw.

 • Communicatie en strategische ondersteuning

Waar jouw collega de interne processen mee richting geeft, bouw jij aan de zichtbaarheid, de positionering en het netwerk van Jong Groen. Je ondersteunt en adviseert actieve vrijwilligers bij het vormen van standpunten op een basisdemocratische wijze, (pers)acties en communicatie. Je onderhoudt ook de website van Jong Groen.

Je adviseert hen in hun contacten met de pers en met de partij groen. Ook afdelingen kunnen rekenen op jouw strategisch inzicht om standpunten van Jong Groen in de verf te zetten.

Daarnaast bouw je het netwerk van Jong Groen verder uit in functie van de langetermijndoelstellingen.

 • Leden- en vrijwilligerswerking

Jong Groen streeft ernaar om de verschillende leden en vrijwilligers tot hun recht te laten komen. Je zorgt ervoor dat de leden zich actief betrokken voelen bij de werking en een eigen bijdrage kunnen leveren. Je helpt het bestuur bij hun organisatie, het uitdenken en realiseren van hun doelstellingen en bewaakt de teamspirit. De uitbouw van het vrijwilligersbeleid en de afdelingen zit hoofdzakelijk bij de bewegingsmedewerker.

Profiel

Je bent jong van geest en thuis in de leefwereld van jongvolwassenen. Je hebt een grote interesse in het ecologische gedachtegoed en inzicht in groene politiek. Actie- en communicatiestrategieën boeien jou mateloos.  Jouw expertise zet je graag in om jonge vrijwilligers te ondersteunen en adviseren.

Als vrijwilliger of als beroepskracht heb je ervaring opgedaan met  coördinatie. Je werkt planmatig en kan goed het overzicht bewaken. Je kan efficiënt samen- en zelfstandig werken. Je werkt punctueel bij het uitvoeren van administratieve opdrachten en gaat verantwoord om met de financiële middelen die Jong Groen ter beschikking heeft.

Tegelijk ben je proactief en hak je makkelijk knopen door. Flexibel inspelen op wijzigende omstandigheden en het hoofd koel houden tijdens drukke momenten is voor jou kinderspel. Je bent een verbinder en een geboren netwerker die goed contacten kan onderhouden en diplomatisch te werk gaat.

Je kan vlot overweg met sociale media en leert snel nieuwe tools en software aan. Werken bij Jong Groen impliceert dat je achter de visie en doelstellingen van Jong Groen staat. Je hebt geen probleem met flexibele werkuren voor avondvergaderingen of activiteiten in het weekend.

Pluspunt: Je kwam eerder al in aanraking met jeugd- en vormingswerk. Je hebt inzicht in de werking en de dynamiek van groepen en kan hen intensief begeleiden. Je beschikt over een methodische bagage om groepsprocessen te ondersteunen, specifiek met het oog op het diverser en laagdrempeliger maken van de werking.

Aanbod

 • Een 4/5de contract (30 uren per week) van onbepaalde duur
 • Een verloning volgens PC 329 B1a, medewerker categorie 1
 • Afwisselend werk met gemotiveerde jonge mensen en ruimte voor initiatief
 • Snelle indiensttreding, vanaf 21 april.
 • Een leerrijke en uitdagende werkomgeving
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (werkplaats op wandelafstand van het station Brussel-Zuid)
 • mogelijkheid tot thuiswerk, flexibele uren

Selectie

Op 2 april mag je van ons een mailtje verwachten, waarin we je al dan niet uitnodigen om op gesprek te komen. Als je wordt uitgenodigd, zullen we jou een proef bezorgen om het gesprek voor te bereiden. Stuur die proef ten laatste op donderdag 4 april terug!  Op 8 april worden selectiegesprekken georganiseerd. We vragen om deze datum alvast vrij te houden.

De selectie gebeurt op basis van competenties, ongeacht je opleiding, leeftijd, genderidentiteit, afkomst,  handicap…

Solliciteren

Stuur ten laatste op 29 maart 2019 jouw motivatie en curriculum vitae naar [email protected].
We behandelen jouw kandidatuur met de nodige discretie.

Praktische info

 • Plaats van tewerkstelling: Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
 • Uurregeling: werkuren worden in overleg bepaald
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk en liefst op 22 april.

Nog vragen?

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Raf D’haese, huidig coördinator van Jong Groen via 02 237 92 23 of [email protected].

#detoekomstisvanons