06 dec 2022

Lieve Sint, vandaag geen cadeautje voor ons maar wel maatregelen voor het mentaal welzijn van jongeren.

Zes december, traditioneel de dag waarop kinderen opstaan om hun verlanglijstje in hun woonkamer te zien staan. Een dag die in het teken staat van blijdschap, enthousiasme, wensen die in vervulling gaan. Voor onze jongste kinderen een hele vreugdevolle periode, midden in de donkere winter. De lange dagen zorgen voor vele mensen voor uitdagingen. We voelen ons soms eenzaam. Voor studenten en scholieren is dit ook nog eens het begin van de blok. Al jaren, zeker sinds corona, is er een schreeuw om meer aandacht te spenderen aan hun mentaal welzijn, maar het beleid blijft uit. Wanneer worden hun wensen vervuld?
Daarom schrijven wij, met Jong Groen, op deze Sinterklaasdag een verlanglijstje in de hoop dat minister Weyts ook onze wensen voor een beter mentaal welzijn kan vervullen. Soep met balletjes uitdelen is, en was, nooit genoeg.

Daarom formuleren we op deze Sinterklaasdag in naam van Jong Groen, graag zes wensen die we op ons verlanglijstje zetten:

  1. Investeer meer in psychologische begeleiding voor onze onderwijsinstellingen. Die ondersteuning is enorm belangrijk om jongeren te helpen wanneer het niet goed met hen gaat. Elke school zou een psycholoog moeten hebben om zo de leerlingen te kunnen ondersteunen met al hun vragen, problemen en noden. Op de hogere onderwijsinstellingen moeten er extra budgetten komen voor meer psychologen. De wachtlijsten mogen daar nooit langer dan twee weken zijn.
  2. Wiskunde, wetenschappen en talen zijn niet alles, onderwijsinstellingen moeten plaatsen zijn waar leerlingen zich goed voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen… voorzie dus op school ook ruimte om af te stappen van kennis, kennis en nog maar eens kennis. Dit zet enkel druk op de leerlingen en studenten en is niet productief. 
  3. Presteren alleen mag niet de nadruk zijn van ons onderwijssysteem, leg meer de nadruk op sociaal welbevinden, mentaal welzijn en sociale cohesie. Dit moet zowel in de lessen gebeuren als daarbuiten, door onder andere heldere afspraken qua huiswerk (met o.a. gecoördineerde spreiding), het ondersteunen in het uitbouwen van een netwerk op school…Het eindresultaat is niet het belangrijkste, wel de groei die een kind doormaakt.
  4. Sensibiliseer. Het taboe rond mentaal welzijn is tijdens de coronacrisis al wat doorbroken, maar er is nog veel werk aan de winkel. Sensibiliseer jongeren om hun mentaal welzijn in de gaten te houden en af te stappen van een prestatiedruk die wordt opgelegd door de structuur van ons onderwijssysteem. Het moet voor jongeren echt duidelijk zijn dat het oké is om niet oké te zijn. Zorg er daarbij ook voor dat jongeren altijd weten waar ze terecht kunnen en op welke manier. Hierbij kan een vertrouwenspersoon of brugfiguur op school echt het verschil maken.
  5. Leid lesgevers op zodat zij signalen bij hun studenten en scholieren kunnen opvangen (en weten wat er mee te doen) voor het te laat is. Jongeren bevinden zich een groot deel van de dag op school. Het kan niet dat leerkrachten blind zijn voor het mentaal welzijn van de jongeren aan wie ze lesgeven. Maak de job van leerkracht dus dragelijker, zodat ze kunnen bezig zijn met wat echt telt en waarvoor zij het onderwijs in zijn gegaan: de leerlingen.
  6. Bouw een buddywerking uit op onze onderwijsinstellingen. De wachtlijsten zijn lang en de psychologen en begeleiders hebben vandaag nog te veel dezelfde achtergrond, waardoor sommige jongeren uit de boot vallen. Zet daarom een buddywerking op. Zo zorg je ervoor dat beginnende studenten niet verloren lopen in hun eerste jaar en dat jongeren met dezelfde achtergrondkenmerken, die elkaar ook begrijpen (zoals LGBTQIA+-jongeren of jongeren met een migratiegeschiedenis) elkaar ook kunnen ondersteunen en een luisterend oor kunnen zijn voor elkaar.

Het is zes december. Onze schoen staat klaar. Zorgt minister Weyts er samen met de onderwijsinstellingen van ons land voor dat onze schoen gevuld wordt? Op ons verlanglijstje: meer aandacht voor ons mentaal welzijn. Komt deze wens dit jaar eindelijk uit?

Kilian Vandenhirtz en Laura Schuyesmans

Covoorzitters Jong Groen

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons