04 mrt 2021

Jong Groen legt standpunten energie op tafel

Jong Groen legt standpunten energie op tafel: “investeren in de toekomst is waar we in dit debat op moeten focussen.”

Jong Groen hield op zondag 21 februari haar congres over energie. Als één van haar drie jaarthema's, naast gelijke rechten voor LGBTQI+ en migratie, kwamen de standpunten rond energie als eerste aan de beurt. Na een uitgebreid debat tussen ecomodernist Jan Deschoolmeester en energiespecialist Pieter Vingerhoets, kwam ook minister Tinne Van der Straeten (Groen) haar plannen uitleggen om de jongeren te overtuigen van haar toekomstperspectief. Na deze online themadag konden de Jong Groen leden stemmen voor een reeks standpunten. Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de stemming, gebeurde dit volledig online.

De leden van Jong Groen kijken duidelijk naar de toekomst met voorstellen als onderzoek naar waterstoftechnologie op grotere schaal. Ze vinden dat we meer moeten investeren in deze technologie, om zo het volle potentieel eruit te halen. Dit zien de Jong Groenen als noodzakelijk in de evolutie naar een duurzame energieproductie van de toekomst. Want de Jong Groenen staan achter de kernuitstap in 2025. In de transitie naar een volledig hernieuwbare energieproductie zien ze de noodzakelijkheid van gascentrales, maar dit als tijdelijke oplossing en als middel om de monopolievorming tegen te gaan. “Investeren in de toekomst is waar we in dit debat op moeten focussen”, zegt co-voorzitter Paola Travella (24).

 Naast een andere vorm van energieproductie pleit Jong Groen ook voor een andere manier van energieopslag, want we moeten meer inzetten op alternatieven voor vervuilende batterijen. Energieproducenten moeten meer investeren in opslag van energie om zo energieverspilling te vermijden. 

“De overheid moet het goede voorbeeld geven, daarom zien we graag alle publieke gebouwen energieneutraal tegen 2035. We zien ook de bevoegdheid energie liever overgeheveld naar het Europese niveau, om daar als exclusieve bevoegdheid meer coördinatie tussen de lidstaten mogelijk te maken”, zegt co-voorzitter Jordy Sabels (29)

Het dak moet eraf voor de jong groenen, want ze hebben het nieuwe idee om daken van particulieren te verhuren als stimulans voor zonnepanelen. “Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, dan moeten we creatief uit de hoek komen en de burger er tijdens het volledige proces in betrekken. Daarnaast is elektrificatie belangrijk en mobiele energie, om zo de transportsector een ecologische wending te laten nemen. Alleen zo rollen we de toekomst in”, zegt Travella.  

Naast produceren en opslaan van energie raken we ook aan de factuur van dit plaatje. Jong Groen stelt de invoering van een energie plafond voor. Hierbij krijgt elk huishouden een basis potje energie aan een voordelig tarief . Zodra het verbruik hoger ligt, wordt de prijs gevoelig opgedreven. Het is belangrijk dat er daarnaast een flankerend beleid wordt voorzien voor mensen in armoede. Daarnaast moeten er minder vaste kosten in de energiefactuur zitten en dient er meer te worden ingezet op variabele kosten. 

Jong Groen treedt nu naar buiten met deze standpunten, trots en vastberaden. “Met de minister voor Energie bij onze ouderpartij willen we onze ideeën overbrengen en wegen op het maatschappelijk debat. Dit gepolariseerd debat willen de jongeren vooral sereen en constructief voeren, met oor voor alle meningen maar vooral met focus op de feiten.” sluit Sabels af. 

 

Contactgegevens: Paola Travella +32 (0)489 43 98 66

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons