15 okt 2018

Peil naar thema's en stellingen in het kieshokje

Tijd dat verkiezingen weer de hoogdag van de democratie worden.

Momenteel zijn verkiezingen niet veel meer dan in alle stilte in een schoolgebouw een bolletje gaan kleuren voor een bepaalde
partij of persoon. Burgers spreken zich eigenlijk niet direct uit over maatschappelijke kwesties en
dat moet veranderen. In België hebben we opkomstrecht, iedereen is dus bij wet verplicht om
zich te verplaatsen naar het stembureau. Eigenlijk is dit een unieke kans om werkelijk naar de
mening van alle burgers te polsen. Jong Groen stelt voor om bij de volgende verkiezingen burgers
een kieshokje te laten binnenstappen met twee stemenveloppes. De eerste is het vertrouwde vel
met alle kandidaten. De tweede is iets nieuws: een lijst met stellingen over de toekomst van de
gemeente, provincie, Vlaanderen, België en/of Europa. De resultaten van deze grote enquête
worden bekend gemaakt tijdens de verkiezingsuitslag. Elke partij heeft baat bij dit voorstel: (1)
de winnaars van de verkiezingen krijgen meteen inzicht in wat de bevolking werkelijk denkt en
verwacht; (2) de overheid kan zonder al te veel inzet van middelen (iedereen wordt toch al
gemobiliseerd) een grote enquête voeren waarbij alle stemgerechtigde burgers betrokken zijn;
(3) de burgers krijgen eindelijk de kans om ideeën te uiten in het kieshokje, dit actief burgerschap
zal bijdragen tot een gezonde werking van de democratie. Wie de enquête opstelt is de grote
vraag natuurlijk. Jong Groen stelt voor om te werken met een representatieve steekproef van
enkele gelote burgers, die samen met experts en vertegenwoordigers van alle politieke partijen
de vragenlijst opstellen. Werken met gelote burgers vergroot de participatie en dus het
vertrouwen in de opgestelde steekproef, nadien zullen de resultaten ook politiek niet in vraag
kunnen gesteld worden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons