10 mrt 2022

Huisje, tuintje, boompje, woonprotest

Vlaams minister Diependaele besliste recent 500.000.000 euro voor sociale woningen te versluizen naar de privé. Je kan een gefaald beleid niet zomaar uitbesteden.

Er staan 170.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, jongeren hebben het moeilijker om een betaalbare woning te vinden en er is amper communicatie tussen het Vlaams en lokaal niveau… Daarom wilden we reeds in november 2021 een Woonprotest organiseren in Antwerpen om dit aan de kaak te stellen. De coronacijfers dwongen ons echter om dit uit te stellen. Vandaag kondigen we een nieuw protest aan dat doorgaat op 13 maart, op het Operaplein in Antwerpen. Met dit Woonprotest willen we o.a. pleiten voor het sneller wegwerken van wachtlijsten voor sociale woningen. We moeten de zwakste groepen in onze samenleving immers helpen in plaats van hen in de kou te laten staan. Wonen is immers een grondrecht. zonder sociale woning betalen zij vaak te veel voor te weinig woonkwaliteit.. Verder willen we dat de Vlaamse regering betaalbare woningen voor jongeren stimuleert. Voor ⅔ van de 21- tot 35-jarigen is een eigen woning vandaag immers onbetaalbaar. We hebben perspectief nodig! 

Bij Jong Groen merken we dat deze problematiek sterk leeft bij onze leden. Jongeren hebben heel wat vragen en bezorgdheden over betaalbaar en menswaardig wonen. Tegelijk is dit een erg complex en technisch thema waar veel jongeren nog verloren in lopen. Er is dus nood aan meer informatie.  We trachten onze leden dan ook zoveel mogelijk te informeren door bijvoorbeeld een themadag te organiseren. We nodigen relevante sprekers, zoals Samenhuizen, uit om het woonthema behapbaar te maken. Een groot heikel punt voor jongeren is cohousing. Voor velen is dit de enige manier om een betaalbare woonst te vinden, maar juridisch is het erg complex. Daarom pleiten we met Jong Groen voor een wettelijk statuut dat flexibeler is, zodat mensen die willen cohousen geen onnodige nadelen ondervinden, zoals het verliezen van een uitkering.

Deze boodschap gaat de gehele samenleving aan en daarom zetten we ons samen met Jongsocialisten en Comac in om deze problemen aan te kaarten. We zetten ons met alle linkse jongerenpartijen in voor dit initiatief en kunnen we een duidelijke boodschap leveren aan de Vlaamse Regering: wonen is een mensenrecht! We nodigen bij deze ook alle andere woonorganisaties en bezorgde burgers uit op ons protest. 

Het Woonprotest van Jong Groen, Jongsocialisten en Comac gaat door op 13 maart (vanaf 16:30) op het Operaplein in Antwerpen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons