10 sep 2019

Meer klimaat in de eindtermen (en andere standpunten)Brugge – Dit weekend organiseerde Jong Groen in Brugge haar jaarlijkse Open Parlement. Op dat congres konden de leden van de jongerenpartij debatteren over voorstellen rond allerlei thema’s. Zo namen ze onder andere het voorstel aan om klimaat een grotere plaats te geven in de eindtermen van het lager en middelbaar onderwijs.


Ondervoorzitster Marieke Lagrou verduidelijkt hoe het Open Parlement in z’n werk gaat. ‘Wij zijn een basisdemocratische beweging. We vinden de inspraak van onze leden dus enorm belangrijk. Op dit congres konden leden zelf kiezen waarover ze wilden debatteren.’ Het concept maakt dat zeer diverse thema’s aan bod kwamen. ‘We komen met een aantal nieuwe voorstellen. Zo pleiten we voor tweetalig onderwijs Nederlands-Frans in heel België. Een ander voorstel is om net zoals in Nieuw-Zeeland meer bescherming te bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld. Dat doen we onder andere door hen 10 dagen betaald verlof te geven om zichzelf en hun kinderen in veiligheid te brengen.’

Klimaatonderwijs

Het Open Parlement was ook de afsluiting van het werkjaar van Jong Groen, waarin klimaat het jaarthema was. Uiteraard debatteerden de jongeren ook over dat onderwerp. Zo heeft Lotte Vos uit Borgloon een voorstel ingediend over meer klimaatonderwijs. ‘Dit was de eerste keer dat ik aan zo’n inhoudelijk congres deelnam. Ik had voorgesteld om al vanaf de lagere school meer lessen in te voeren over de gevolgen van de klimaatverandering en de oplossingen daarvoor. Dat standpunt werd door het congres aanvaard. Het was een erg leuke ervaring.’

Mattijs Van Miert, voorzitter van Jong Groen, vult aan: ‘De klimaatmarsen hebben onze toekomst hoog op de agenda gezet. En terecht. Uit de debatten die volgden, zowel in de krant als aan de toog, bleek dat heel veel mensen nog steeds de ernst van de situatie niet vatten. De kennis over klimaatverandering en de maatschappelijke impact ontbreekt vaak. En heel wat mensen hebben geen flauw benul hoe we ermee moeten omgaan. De wetenschappelijk onderbouwde inzichten rond klimaat moeten parate kennis worden. Daarom pleiten we ervoor meer gewicht te geven aan het thema klimaat in de eindtermen van zowel lager als middelbaar onderwijs.’

Vandaag zijn er weliswaar al heel wat scholen waar klimaat in de les aardrijkskunde of biologie aan bod komt. Jong Groen wijst erop dat dat te vaak van het engagement van individuele leerkrachten afhangt. ‘Het klimaat is van enorm belang voor de toekomst van onze generatie. Iedereen moet dus weten wat de oorzaken en oplossingen zijn,’ aldus Van Miert. ‘Ook in de menswetenschappen kunnen leerkrachten het onderwerp aansnijden om zo te duiden wat deze ecologische crisis betekent voor onze samenleving.’

#detoekomstisvanons