25 apr 2017

Op weg naar (gast)vrijheid

Jong Groen gaat resoluut voor een humaan asiel- en migratiebeleid

Zaterdag verzamelde Jong Groen in Leuven voor haar congres Migratie: weg naar vrijheid. Nog voor we goed en wel vertrokken waren werden we al van onze stoel geblazen met koppen in de verschillende media over Gwendolyn Rutten: “Onze manier van leven is superieur”. Jong Groen is helemaal niet akkoord. Ons land heeft op twee jaar tijd 26 000 vluchtelingen erkend. Als we massaal roepen dat de opvang in de regio moet plaatsvinden dan vergeten we dat dit al voor 95% van de vluchtelingen het geval is. Dat die regio dat maar moet aankunnen is niet fair. Dat we doen wat we kunnen, dat we overspoeld worden, dat we superieur zijn, allemaal mythen. Co-voorzitsters Belinda Torres-Leclercq en Stefanie De Bock halen nog aan: “Tuurlijk mogen we best trots zijn op pluralisme, recht op vrije meningsuiting, enz. maar we schieten zelf tekort voor wat betreft gastvrijheid, menswaardige opvang en maatschappelijke integratie. Is onze manier van leven werkelijk zo superieur als we toelaten dat de Middellandse Zee een massagraf wordt?

Groen hanteert als enige politieke partij een moedig discours om méér vluchtelingen op te vangen. Zo pleitte Wouter Devriendt in De Zondag nog voor een humaner beleid. Jong Groen gaat echter nog een stapje verder. Zo stemden ze voor een systeem van Green Cards om economische vluchtelingen ook toe te laten. “Onze congrestekst neemt klimaatvluchtelingen op waardoor een breder publiek recht heeft op asiel,” vertellen co-voorzitters Stefanie De Bock en Belinda Torres Leclercq. Ontheemden door klimaatverandering kunnen nu niet rekenen op een juridisch statuut van vluchteling. Jong Groen pleit daarnaast voor transparante, veilige en legale toegangswegen. Landen als Griekenland en Italië waar het gros van de vluchtelingen toekomen moeten meer financiële hulp krijgen. Europa moet doen wat het beloofd heeft: werken aan een gecoördineerd asielbeleid met een billijke verdeling van asielzoekers over de EU-lidstaten aangevuld met de mogelijkheid om buiten Europa een aanvraag bij Europese asielbureaus in te dienen. Daarnaast wil Jong Groen dat het humanitair visum een recht wordt in plaats van een gunst. Kortom tijd om de ogen open te doen: think global, andermans problemen zijn onze problemen.

België en Europa moeten bovendien werk maken van de opvang en integratie van vluchtelingen. Jong Groen zet resoluut in op mystery calls en praktijktesten om discriminatie op de huurmarkt in de kiem te smoren.

Daarnaast speelt ook onderwijs een belangrijke rol. Tijdens hun congres pleitten de Jong Groenen voor het recht op een gelijkaardig onderwijssysteem als OKAN voor volwassen nieuwkomers. Minderjarige vluchtelingen moeten hun schoolloopbaan af kunnen maken in België ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Gezinnen van de schoolgaande kinderen hebben het recht in België te blijven tot de kinderen hun schoolloopbaan afgemaakt hebben. Laat migranten bovendien taallessen in hun eigen moedertaal krijgen. Het is bewezen dat men vlotter andere talen aanleert als men een betere kennis heeft van de eigen moedertaal. Hun Nederlands zal dankzij de taallessen van de moedertaal dus ook verbeteren.

Ten slotte ijvert Jong Groen voor de sluiting van gesloten centra. “Gesloten centra zijn net gevangenissen. We zijn er ons van bewust dat we gesloten centra niet van de ene op de andere dag kunnen sluiten.” vertellen Belinda en Stefanie. In een transitie naar de volledige afschaffing vragen we ten minste menswaardige omstandigheden. “Niemand mag zomaar van zijn grondrechten beroofd worden, gesloten centra gaan in tegen in. Het is tijd om deze plekken te sluiten!”

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons