21 mei 2019

Klimaat – De toekomst is van ons

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van de klimaatverandering meemaakt. We zijn ook de laatste generatie die deze verandering binnen de perken kan houden. Jongeren over de hele wereld komen al maanden op straat om aan onze politici duidelijk te maken dat we nu moeten handelen – niet volgend jaar, niet morgen, maar nu.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn gekend. Droogtes, stormen, overstromingen die leiden tot voedseltekorten, oorlogen en vluchtelingenstromen. We zien het al gebeuren in andere delen van de wereld. En dan zijn het de armsten die als eerste getroffen worden.

Gelukkig kunnen we dat nog tegenhouden. We kunnen kiezen voor een duurzame wereld, gezond voor mens en milieu. Vandaag zijn er buren die samentuinen, burgerbewegingen die volop gaan voor propere lucht, ondernemers die chocola van de andere kant van de wereld aanvoeren met de zeilboot om geen CO2 uit te stoten of die van plastic afval lampenkappen maken. Mensen verenigen zich in ‘commons’ voor hernieuwbare energie en ook grote bedrijven kiezen met ‘Sign for my Future’ voor een duurzame transitie. Zovele neuzen staan in de goede richting. Dat is onze boodschap van hoop.

Enkel de politiek moet nog volgen. En daarom zijn wij er. Al sinds ons ontstaan is klimaat een van de kernthema’s van Jong Groen. We liepen mee in de klimaatmarsen en fietsten naar Parijs, Bonn, Warschau en Katowice voor de klimaatconferenties. Waar jong groenen de stap naar een schepenambt zetten, gaat het klimaat erop vooruit. Kijk bijvoorbeeld maar naar ex-bestuurslid Bob D’Haeseleer die in Eeklo het grootste warmtenet van Vlaanderen legde. In de politiek moet er nog enorm veel gebeuren voor het klimaat, dus steken wij de handen uit de mouwen.

Er is niet één magische oplossing voor de klimaatuitdaging. Het doel is om de wereldwijde klimaatopwarming tot 1,5°C te beperken. Dat vraagt vooral veel hard werk. Zo kiezen we voor zonne-energie, windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen. 100% hernieuwbare energiebronnen is het minimum waar we naar moeten streven. We ondersteunen de landbouw in hun omschakeling naar een duurzamer systeem, met minder monocultuur en meer biolandbouw. We moedigen mensen aan minder verspreid te gaan wonen en te zorgen voor degelijk openbaar vervoer en goede fietspaden.

Een ambitieus klimaatbeleid betekent ook minder beton en meer natuur. Het betekent meer Europese samenwerking, waar we onderling Spaanse zon, Deense wind en Kempense aardwarmte kunnen uitwisselen. Het betekent investeren in nieuwe technologie, zoals batterijopslag en klimaatneutraal transport. Het betekent renovaties ondersteunen, vooral voor de armsten, zodat ook de energiefactuur daalt. En het betekent meer internationale solidariteit, want het is een gezamenlijke strijd voor alle landen en alle mensen.

Tot slot vraagt het klimaat dat we naar ons economisch systeem kijken. Moet het alleen maar om steeds meer en meer geld draaien? Of gaan we voor een economie die vooral dient om mensen gezonder en gelukkiger te maken? Jong Groen trekt volop de kaart van een circulaire economie, waar we van afval nieuwe grondstoffen maken, en van een menselijke economie, waar het bruto binnenlands product een middel is in plaats van een doel op zich. Zo’n economie respecteert de grenzen van de planeet. Zo’n economie verbetert het leven van mensen.

Het klimaat vraagt heel wat concrete maatregelen. Vandaag hinkt België achterop. Laten we dat veranderen! Laten we het voortouw nemen! Laten we een klimaatwet stemmen die duidelijk maakt wat de regeringen van de volgende 30 jaar zullen moeten doen om ons klimaat te redden.

Voor onze gezondheid. Voor onze toekomst. Stem klimaat!

Reacties

#detoekomstisvanons