04 apr 2022

Neem stem van kinderen niet weg, hou kinderrechtencommissariaat autonoom

Met Jong Groen zijn we bezorgd over de toekomst van kinderrechten in Vlaanderen. Het kinderrechtencommissariaat dreigt in het VMRI geabsorbeerd te worden. Dat is het nieuw mensenrechteninstituut van de Vlaamse regering. We zijn bezorgd om meerdere redenen. Het KRC is een parlementair instituut die nu op een heel ontransparante manier in de achterkamertjes van de Vlaamse regering wordt aangepast. Wij vinden dat een beslissing over kinderrechten niet vlug doorgevoerd mag worden en eisen inspraak van het volledige parlement.

Daarnaast verzwakt dit de unieke positie van het KRC als voorvechter en beschermer van kinderrechten. De focus die ze nu hebben zorgt voor een onafhankelijk beleid waarmee ze de vinger aan de pols houden in Vlaanderen. En dat is nodig, de cijfers moeten ons allemaal wakker schudden: alleen al in het werkjaar 2020-2021 kwamen 1530 meldingen binnen. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de 1128 meldingen in het jaar ervoor. Kinderen moeten gehoord worden en het KRC geeft, zoals hun slogan luidt, ‘ kinderen een stem’ in dit debat.

Zelfs het VN-kinderrechtencomité raadt ons aan om een onafhankelijk instituut te behouden,. Dit garandeert dat kinderrechten centraal blijven staan en het hulpaanbod zichtbaar blijft voor kinderen en jongeren, waardoor het toegankelijk is. Laten we het goede voorbeeld blijven i.p.v. slechte beslissingen te maken.

Reeds sinds 1997 hebben we een onafhankelijk KRC. De aparte kinderombudsdienst richt zich enkel naar kinderen en jongeren en biedt hen een luisterend oor. Ook zijn ze sinds 2017 onafhankelijk in het toezicht op kinderen in detentie. Deze autonomie, onderzoeksbevoegdheid, kindperspectief en het rechtstreeks contact met de kinderen en jongeren is goud waard. Het opnemen binnen de koepel van VMRI is dus zonder twijfelen een grote stap achteruit. Het zou de exclusieve focus op kinderrechten onder druk zetten.  Natuurlijk vinden we samenwerking over mensenrechten belangrijk. Maar dit kan ook met respect voor de onafhankelijkheid van het KRC, zodat hun unieke focus niet verloren gaat. Indien het KRC geabsorbeerd wordt, riskeert het VMRI dat ze over te veel verschillende belangen moet waken én artikel 3 (belang van het kind) onvoldoende zal kunnen respecteren. Als het KRC onafhankelijk kan blijven kan dit vermeden worden.

Als politieke jongerenpartij zijn we het soms oneens met onze ouderpartij, en alle kinderen en jongeren moeten een andere mening kunnen hebben dan volwassenen. Het KRC garandeert dat de stem van kinderen op een gelijkwaardige manier gehoord en verdedigd wordt. Bovendien lopen we nu het risico dat deze stemmen überhaupt niet meer gehoord zullen worden. Het KRC heeft een unieke toegang tot de doelgroep en kan zo ook extra informeren bij kwetsbare groepen. Deze contacten en vertrouwensrelaties komen onder druk te staan als ze onder de koepel VMRI vallen, wat een enorm verlies zou zijn.

Enkele weken geleden presenteerde het kinderrechtencommissariaat diens jaarplan. Ze leggen ons schrijnende cijfers voor onder de titel “het wachten moe”. Kinderen en jongeren hebben een uiterst moeilijke periode meegemaakt de voorbije twee jaar: isolatie, opgroeien zonder contact, onveilige thuissituaties… Het zou nu een immense fout zijn om dé verdediger van hun rechten te verzwakken en te minimaliseren. Het KRC moet onafhankelijk blijven om de rechten van elk kind te verdedigen. Dit kwam vorige week weer naar voor op de presentatie van het jaarverslag van de commissie van toezicht voor jeugdinstellingen. Daarom deze oproep naar de Vlaamse Ministers Somers en Dalle om deze beslissing op een transparante manier te bespreken in het parlement en niet in de achterkamers en het kinderrechtencommissariaat haar eigenheid en autonomie te laten behouden. Kinderen verdienen beter.

Covoorzitters van Jong Groen

Paola Travella en Jordy Sabels

Reacties

#detoekomstisvanons