19 mrt 2022

19 jaar stilstand en 10 jaar uitstel van executie

Jong Groen betreurt de beslissing van de Federale Regering om de 2 jongste kerncentrales langer open te houden. 

“19 jaar lang stilstand”, met die slagzin haalden we als groenen het afgelopen jaar het feit aan dat de 10 vorige regeringen de kernuitstap niet hebben teruggedraaid en dat deze ook te weinig hebben geïnvesteerd om een effectieve omschakeling mogelijk te maken. Vandaag komen we uit op een verlenging, of beter gezegd een uitstel van executie voor de komende 10 jaar. Hadden de verschillende regeringen die in het zadel zaten na 2003 wat meer ambitie en lange termijn visie gehad zaten we nu niet in zulke diepe chaos. 

Met Jong Groen vonden we de oorspronkelijke nuchterheid rond de kernuitstap, bij het stemmen van het regeerakkoord, gezond maar nu stellen we zelf uit wat we de vorige regeringen al een jaar lang aan het verwijten zijn. Ja, we blijven pleiten voor meer hernieuwbare energie. Ja, we bekijken op andere manieren hoe we energie betaalbaar kunnen houden, maar een echte transitie wordt opnieuw geboycot door kernenergie. 

Kernenergie is het probleem, niet de oplossing. Ze hypothekeert onze toekomst, ook nu zullen we onze huid waarschijnlijk duur moeten verkopen aan Engie om de 2 reactoren open te houden. Op deze manier verliezen we tweemaal, enerzijds omdat we ze langer moeten openhouden en dit ons immens veel geld kan kosten en anderzijds omdat we nu met het risico zitten dat we ook nog zullen moeten betalen voor de opkuis van nog meer nucleair afval. We investeren opnieuw 1,2 miljard voor een groene transitie, maar straks krijgen we misschien de factuur van 40 (veertig!) miljard euro voor afval en ontmanteling van de kerncentrales voorgeschoteld! Waar zullen de liberalen dan staan met hun “wie zal dat betalen”? Zullen ze dan nog even enthousiast dit verhaaltje verdedigen of zit de rol van N-VA woordvoerder er dan op voor MR? 

We vinden het dan ook absurd dat de regering De Croo naar de oorlog in Oekraïne kijkt voor deze beslissing maar tegelijk niet inziet wat voor een gigantisch risico kerncentrales zijn. 90% van onze energie wordt ingevoerd, de intentie om ons onafhankelijker te maken is er en toch focussen we niet op zaken die in België te vinden zijn, zoals bv. wind en zon, maar blijven we rekenen op geïmporteerd uranium en gas en geïmporteerde olie.

Naast het feit dat de 2 jongste kerncentrales langer open blijven krijgen we ook 2 nieuwe gascentrales, volgens het CRM zullen deze de oudere gascentrales de markt uitduwen. Weliswaar komen deze niet in bv. Vilvoorde want daar stak Vlaams minister Demir een stokje voor, maar waar ze ook gebouwd zullen worden, ze zullen staan op Belgisch grondgebied en of dit nu in Vlaanderen, Wallonië of zelfs Brussel is, de bevolking zal er sowieso de gevolgen van dragen. Deze 2 extra gascentrales komen er dus ook in het huidige plan, een plan zonder volledige kernuitstap. Vanuit Jong Groen steunden we het feit dat deze gascentrales nodig waren om de kernuitstap mogelijk te maken, maar wat is het nut vandaag nog nu er geen kernuitstap komt? Nu zitten we tweemaal met de gebakken peren, het enige wat we kunnen hopen is dat de regering haar belofte waarmaakt en dat deze gascentrales zo snel mogelijk weer uit ons energiemix kunnen worden geduwd.

Algemeen is dit akkoord duidelijk niet waarop we hoopten, we schuiven opnieuw de keuze op de lange baan en moeten nu aartsmoeilijke onderhandelingen tegemoet met Engie die ons hoogstwaarschijnlijk duur zullen komen te staan. De vele andere maatregelen, die wel degelijk een stap in de goede richting voor een transitie naar volledig hernieuwbaar zijn en lager verbruik mogelijk maken, zien we graag zo snel mogelijk uitgevoerd en uitgebreid worden.

#detoekomstisvanons