04 aug 2023

Jong Groen vraagt een andere richting voor ons onderwijs.

Het onderwijs is de toekomst, en dat hadden Jong Groen-leden goed gesnapt toen ze in september 2022 onderwijs tot jaarthema verkozen. Een jaar lang werkte Jong Groen dan ook rond dit thema, met onder andere een onderdompeling in alles rond onderwijs tijdens de Themadag. Hier kwamen, na een gesprek met parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) en co-voorzitster Nadia Naji (Groen), ook heel wat leerkrachten langs om in gesprek te gaan met onze Jong Groenen en hen een en ander bij te brengen over het onderwijsthema. Eén ding was alvast duidelijk: het onderwijsbeleid van minister Weyts faalt.

Na deze themadag konden alle Jong Groen leden afgelopen week stemmen voor een reeks nieuwe standpunten. Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de stemming, gebeurde deze volledig online.

De leden van Jong Groen kijken duidelijk met heel wat bezorgdheden naar het huidige onderwijsbeleid en de uitspraken van de minister van onderwijs. Het is vooral duidelijk dat er op een andere manier moet worden gekeken naar ons onderwijssysteem. Zo moet er meer aandacht gaan naar mentale en fysieke gezondheid in ons onderwijs. “We zien dat leerlingen zich vaak minder goed in hun vel voelen, maar dat het onderwijs hier vandaag niet genoeg aandacht aan besteedt. Daarom willen wij dat mentale gezondheid vanaf de lagere school op de agenda komt te staan bij de leerlingen. Zij leren dan onder andere over de biologische, psychologische en maatschappelijke drijvers van mentaal welzijn en preventieve maatregelen die ze zelf kunnen toepassen, inclusief het bespreekbaar maken ervan. “Het hoeft niet bepleit te worden dat deze vaardigheden zeer belangrijk zijn om mee te geven aan kinderen en dat dit best kan via ons onderwijs.” zegt covoorzitter Kilian Vandenhirtz.

Naast aandacht voor de leerlingen zelf dient er volgens Jong Groen ook te worden nagedacht over de rol en het takenpakket van de leerkrachten. “We zetten hierbij in op 2 zaken. We geven startende leerkrachten eerst en vooral extra ademruimte en jobzekerheid. Hiervoor zorgen we ervoor dat zij een eerste aanstelling krijgen voor twee jaar. Dit zorgt voor een verlaging van de werkdruk en geeft de leerkrachten de ruimte voor leer- en ontwikkelingskansen. Daarnaast moeten we leerkrachten ook administratief ontlasten en extra ondersteuning geven. Om dit te doen integreren we sociaal werkers en administratief personeel in de school. Op die manier maken we het leerkrachtenberoep weer aantrekkelijk en bieden we een antwoord op de grote uitval van startende leerkrachten.” zo vertelt covoorzitter Laura Schuyesmans.

“We dachten ook na over hoe we ons onderwijs inclusiever kunnen maken voor de leerlingenpopulatie van vandaag. Multicultureel onderwijs is voor ons echt de toekomst.” zo zegt Vandenhirtz. Alle vakken in ons onderwijs moeten onderwezen worden op een manier die multicultureel, verbindend en met ruimte voor dialoog is, en dus niet enkel vanuit enkel een klassiek Westers kader, waar grote groepen leerlingen uit minderheidsgroepen minder boodschap aan hebben. “Het is op die manier dat we ervoor zullen zorgen dat alle leerlingen zich betrokken voelen bij de leerstof. Om dit te realiseren willen we scholen aanmoedigen om samen te werken met organisaties uit het middenveld en hogere onderwijsinstellingen. Die hebben hier veel kennis over en weten dat multicultureel onderwijs enorm veel positieve gevolgen heeft.” sluit Schuyesmans af.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons