19 mei 2020

Jong Groen verlegt ethische grenzen

PERSBERICHT - Op zaterdag 16 mei gingen de leden van Jong Groen met elkaar in debat over hun jaarthema. Dat deden ze voor de eerste keer online. Het thema Samenleven & Identiteit werd vorig jaar september gekozen en de leden gingen hier via verschillende invalshoeken een jaar lang mee aan de slag. Zaterdag landden zij dit werk op het jaarlijkse congres in mei.

Er werd beslist dit brede thema toe te spitsen op discriminatie, gendergelijkheid en kansarmoede. Onderwerpen die soms ver van elkaar af staan, maar soms ook net heel nauw op elkaar aansluiten. “Juist in deze tijden waarin mensen spreken van verharding en polarisatie vinden wij het heel belangrijk vooral op zoek te gaan naar wat ons verbindt”, zegt co-voorzitter Timon Hogenaar (30) over de keuze van dit jaarthema.


Hogenaar gaat verder: “Het is een heel intens traject geweest: we hebben met ervaringsdeskundigen gesproken, we zijn in debat gegaan met andere politieke jongerenbewegingen, we gingen in dialoog met politici en we lanceerden prikkelende stellingen via onze socialmediakanalen. Kortom, we wilden echt zo goed mogelijk voorbereid aan ons congres beginnen.


Na deze voorbereiding kwamen de leden tot 15 standpunten, 3 visieteksten en een duidelijke gedragscode voor iedereen die binnen Jong Groen actief is. Al na de eerste resultaten werd het duidelijk dat er voor een inclusievere en progressieve maatschappij werd gekozen, waarmee dit congres sterk tegen het conservatieve en nationalistische discours ingaat.


Waar pleit Jong Groen nu voor?


Jong Groen pleit bijvoorbeeld voor gelijke rechten voor iedereen als het om IVF-behandelingen gaat, waarbij nu enkel de moeder recht heeft op terugbetaling, wat oneerlijk is ten opzichte van homokoppels. En er werden nog enkele ethisch progressieve standpunten aangenomen: de ecologische jongeren pleiten voor een verkorting van de wachttijd om abortus te laten uitvoeren. “Nu is dit nog 6 dagen tussen beslissing en uitvoering, wat een zeer stressvolle periode kan zijn. Vrouwen hebben vaak al beslist, dus wij pleiten er daarom voor om dit terug te brengen naar 2 dagen”, zegt co-voorzitster Sarah Plaizier (20) hierover. Het nieuwe standpunt van Jong Groen rond de maximale termijn van abortus sluit goed aan bij de actualiteit: “Vorig jaar oktober waren we dichtbij een parlementaire meerderheid om abortus tot 18 weken na de bevruchting te kunnen laten plaatsvinden, helaas heeft dit het toen net niet gehaald. Men zei meer tijd nodig te hebben. Met ons standpunt roepen we de politieke partijen daarom opnieuw op kleur te bekennen en op te komen voor vrouwen.”, aldus Sarah Plaizier.


Ten slotte pleiten de jongeren nog voor, onder andere, genderquota voor het hoger onderwijs om zo de genderdiversiteit in deze belangrijke instellingen te vergroten. Ook sociale woningen zien ze liever veel diverser in de woongebieden ingepland. Deze woningen staan nu nog vooral in geïsoleerde wijken. Hogenaar: “Wij pleiten nadrukkelijk voor een samen-leving, laat ons dus ook zoveel mogelijk samenleven. Jong, oud, arm, rijk, … Studies laten zien dat gemengd wonen het levensgeluk verhoogt en dat dit ook een watervaleffect heeft doorheen de maatschappij. Dan hebben we het over het bestrijden van racisme en discriminatie, kansen op de arbeidsmarkt en gezondheid. Kortom, echt een standpunt dat alle subthema’s van ons jaarthema omvat.


Door de coronacrisis vond dit congres online plaats, een hele verandering ten opzichte van de grote zalen waar de jongeren meestal in debat gaan. “We spreken er al jaren over om meer online te doen, maar we durfden steeds niet goed de knoop door te hakken”, aldus Plaizier. “Achteraf bleek het echt heel goed te gaan, leden die niet zo makkelijk tot in bijvoorbeeld Brussel geraken, konden nu ook deelnemen, echt heel fijn”, vult Hogenaar aan.
De jongeren treden nu trots naar buiten met deze standpunten. De bedoeling is om hiermee te wegen op Groen en tegelijk een maatschappelijke debat op gang te brengen. “De conservatieve reflex is in de media heel sterk, we weten echter dat aan de progressieve zijde veel stemmen niet gehoord worden. Met dit congres willen we die mensen opnieuw een stem geven, een debat voer je best met alle betrokken partijen.”, zo sluit Hogenaar af.

#detoekomstisvanons