19 apr 2021

Jong Groen ijvert voor LGBTQIA+ -rechten

PERSBERICHT [19/04/2021] - Jong Groen ijvert voor LGBTQIA+ -rechten.

Jong Groen hield op 10 april haar themadag rond LGBTQIA+ rechten, na een inleiding door Jonas Roelens over de geschiedenis van de rechten van LGBTQIA+ personen. Erna gingen Fourat Ben Chikha (Senator voor Groen), Kevin Maas (voorzitter jong CD&V) en Paola Travella (co-voorzitter Jong Groen) in gesprek over de rechten in België en in Europa. Hierna konden de leden stemmen op de standpunten waarvan we op deze de focus leggen:

Jong Groen pleit voor LGBTQIA+ inclusief onderwijs vanaf de kleuterklas. Kinderen leren van afbeeldingen en verhalen, die moeten zo inclusief mogelijk zijn om zo de brede wereld van mogelijke genderidentiteiten en relaties te tonen in plaats van het klassieke man, vrouw en kinderen gezin. In de jaren waarin leerlingen seksuele opvoeding krijgen moet er voldoende aandacht zijn voor een breed spectrum aan relaties en niet enkel traditionele relatie- en gezinsvormen. “Het doel moet zijn om iedereen bekend te maken met de diversiteit van onze samenleving.” zegt co-voorzitter Paola Travella.

"Het doel moet zijn om iedereen bekend te maken met de diversiteit van onze samenleving"

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren ook steeds terecht kunnen bij iemand moet er tevens geïnvesteerd worden in extra aanspreekpunten op school.

Naast de bewustwording in het onderwijs is het belangrijk dat we trans personen meer en betere zorg aanbieden. De zorg voor trans personen moet kwalitatief goed zitten en de lange wachtlijsten moeten voor Jong Groen tevens worden weggewerkt, waardoor de toegang tot deze zorg veel sneller kan. Om dit te kunnen verwezenlijken dient de overheid meer te investeren in gendercentra. “Op deze manier kunnen ze ervoor zorgen dat bv. de psychologen die ondersteuning bieden een goede opleiding krijgen en dat er tevens ruimte is om genoeg mensen, met de juiste expertise, op te leiden.” aldus co-voorzitter Jordy Sabels.

De overheid moet tevens meer gratis beurten voorzien voor trans personen wanneer het op professionele begeleiding aankomt. Wanneer de gratis beurten opgebruikt zijn dient dit tevens ook goedkoper te worden gemaakt. We willen dat dit vanuit de federale overheid gebeurt zodat dit over het hele grondgebied van toepassing is en dat alle mensen hier gebruik van kunnen maken en dat het dus niet afhangt van beslissingen van een lokaal bestuur.

Een andere groep personen die voor Jong Groen extra aandacht moet krijgen is intersekse jongeren. Voor Jong Groen kan het niet dat jonge intersekse kinderen worden geopereerd zonder dat zij hier zelf iets kunnen over zeggen. Zelfbeschikkingsrecht staat hier voor Jong Groen centraal, de keuze moet bij de kinderen zelf liggen wanneer zij klaar zijn om deze keuze te maken en niet bij de ouders of dokters die zelf een beslissing nemen die niet altijd in het belang van het kind zal zijn. Hier zijn individuele begeleiding met een kinderarts nodig en dat er niet direct naar een chirurg gestapt wordt.

Voor Jong Groen is het ook tijd dat het niet zou mogen uitmaken met wie je een relatie hebt wanneer het aankomt op bloed geven. “Wanneer je gezond bent moet je bloed kunnen geven. Er is geen enkele goede reden om mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht uit te sluiten. We pleiten ervoor dat ook zij binnen de LGBTQIA+ gemeenschap mogen bloed doneren.” sluit Jong Groen af.

#detoekomstisvanons