08 mei 2017

Jong Groen en GGO's

Een duurzaam landbouwbeleid primeert in ons genuanceerd standpunt!

Als jongeren actief zijn in een politieke jongerenbeweging, dat is vallen, opstaan, en veel leren. Dat is tegen de schenen schoppen en af en toe een tikje naïef zijn. Dat is vol goesting en head-on in zware dossiers duiken. Dat is samen als energieke vrijwilligers de wereld willen verbeteren. Daarom schuwen we als Jong Groen de moeilijke, complexe en gevaarlijke onderwerpen niet.

Toen we een standpunt innamen rond ggo’s hadden we natuurlijk reacties verwacht. In een gepolariseerd debat als dit schop je met een genuanceerde mening tegen de schenen bij voor- en tegenstanders. We hebben moeten vaststellen dat stukken uit ons standpunt uit de context gerukt werden door organisaties zoals Back Cover en anderen, om in te zetten op tweedracht binnen de groene familie. Bijzonder jammer.

Het standpunt rond ggo’s maakt deel uit van onze visietekst over voedselsystemen. Hierin streven we naar een duurzaam landbouwsysteem, kiezen we resoluut voor agro-ecologie en voor korte lokale keten. We blijven even hard als tevoren gekeerd tegen de lobbyreuzen en hun ontransparante, illegale en manipulatieve technieken, die ook vorige week alweer duidelijk werden in de Monsanto Papers. In onze strijd naar een eerlijker, gezonder en duurzamer landbouwsysteem blijven we integere politici, dappere boeren - zoals Tijs Boels die in het Pajottenland tussen de ellenlange industriële landbouwakkers met een biologisch landbouw project begon -  en  andere belangrijke organisaties steunen in hun strijd tegen oneerlijke landbouwpraktijken. We zijn dus zeker niet onvoorwaardelijk voor GGO’s, zoals sommigen doen blijken, maar  stellen verschillende, erg strenge voorwaarden. Het begint en eindigt allemaal bij de boer, die heeft soevereiniteit en het laatste woord. Niet de landbouwindustrie.

Hoewel we volgens sommigen “maar” een politieke jongerenbeweging zijn, moet je ons niet onderschatten. We laten ons niet misbruiken door multinationals, lobbygroepen en anderen die onze standpunten uit hun context trekken en inzetten in hun toekomstloze strijd voor het industrieel gebruik van ggo’s. Neen integendeel, als jongerenbeweging starten we een debat over een aartsmoeilijk maar maatschappelijk heel relevant onderwerp. Er is nog veel werk aan de winkel, dat merk je als je rondom je heen kijkt, ziet hoe onze voedselsystemen georganiseerd zijn en vooral welke impact dat heeft op onze gezondheid en het milieu. We trekken dus onze stoute schoenen aan en gaan praten met iedereen; onze eigen achterban en iedereen daarbuiten. Er is echter één voorwaarde: het moet een eerlijk debat zijn. Zonder het verdraaien van woorden en zonder de kersen te plukken uit onze artikels. Op dat moment sluiten we de rangen weer en richten we ons tot onze ware vijand, zij die onze voedselsystemen vandaag nog steeds verzieken en geld boven mensen plaatsen: “get off our backs!”

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons