15 okt 2018

Investeer in de groei van de volgende generaties

Binnen de vijf jaar stapt 22 procent van de jonge leerkrachten uit het onderwijs. Tegen 2022
hebben we zo’n 17.000 leerkrachten te kort. De huidige regering tracht de loopbaan
aantrekkelijker te maken en voor loopbaanbegeleiding te zorgen. Daar stoppen de inspanningen,
en structureel is er nog steeds niets veranderd. Jonge gemotiveerde leerkrachten zijn niet in het
onderwijs gestapt omdat ze veel geld willen verdienen of omdat ze graag vroeg op pensioen
willen gaan. De keuze om zich dag in dag uit in te zetten voor jongeren en te investeren in
toekomstige generaties is niet vanzelfsprekend. Het is een bewijs van een sterk maatschappelijk
engagement.

Wanneer deze jonge doeners de eerste stappen zetten in het onderwijs wordt hen al snel
duidelijk gemaakt dat de realiteit niet strookt met hun maatschappelijk engagement. Ze krijgen
te maken met verschillende barrières die er voor zorgen dat hun kerntaak; jongeren motiveren
om het beste uit zichzelf te halen, naar de achtergrond verdwijnt. De eerste jaren bestaan uit een
heen-en-weer geloop tussen verschillende interim jobs. Één maand in Gent les geven en
vervolgens alles achterlaten wat ze daar hebben opgebouwd om drie maanden in Sint-Niklaas te
onderwijzen. Daarbij moet de jonge leerkracht flexibel zijn en zich steeds opnieuw aanpassen aan
een andere schoolcontext. Wanneer leerkrachten dan eindelijk een plek hebben gevonden waar
ze zich echt thuis voelen is er voor hen geen plaats. Er is namelijk al een vast benoemde
leerkracht voor het vak, een leerkracht die negatief werd geëvolueerd. Dit systeem is een gouden
kooi die ervoor zorgt dat veel talent verloren gaat.
Onderwijs wordt door verschillende politici aangewezen als één van de kernfactoren van
maatschappelijke problemen, zoals criminaliteit, armoede, extremistisch gedachtegoed
enzovoort. Is het dan wel zo verstandig om de investeringen in dit beleidsdomein te
minimaliseren?
Gelukkige leerkrachten zorgen voor gelukkige jongeren. Groen kan startende leerkrachten
gelukkig maken door:
1. Één jaar werkzekerheid te garanderen voor beginnende leerkrachten en tegelijkertijd een
strengere evaluatie te verplichten voor vast benoemde leerkrachten.

2. Structurele en psychologische ondersteuning van beginnende leerkrachten te faciliteren door
de verplichte aanstelling van een ervaren ondersteuningsfiguur binnen de scholen.

3. De onderwijsinspectie de opdracht te geven om vooral te focussen op de schoolcultuur en de
ondersteuning van beginnende leerkrachten.

4. De kwaliteit van de instructie te garanderen door de administratieve taken te beperken. De
over bureaucratisering van het onderwijs, met als doel de controle te behouden over de kwaliteit
van ons onderwijs, zorgt op microniveau voor minder kwaliteit. Door de planlast kan de leraar
zich niet bezig houden met de kerntaken

5. Het verplichten van interstedelijke schoolgemeenschappen om zo een stabielere
werkomgeving te creëren.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons