07 apr 2016

I'll be there for you

Jong Groen pleit voor wettelijke erkenning van vriendschap

Stel, je bent enig kind. Je vader en je moeder zijn overleden, veel familie heb je niet. Voor jou is dat geen probleem, je hebt een druk sociaal leven en veel vrienden waar je op kan rekenen. Alleen kunnen die vrienden niet genieten van die voordelen waar je familieleden recht op zouden hebben. Een dag verlof voor je huwelijk, bijvoorbeeld, of tijdskrediet voor mantelzorg als je ziek wordt.

Onze maatschappij evolueert constant. De familie is niet langer de (enige) hoeksteen van de samenleving. Ook vrienden spelen een steeds belangrijkere rol in het netwerk om ons heen. We leven steeds meer in een gemeenschap die we zelf kiezen. Helaas word deze realiteit nog niet weerspiegeld in de wet. Als Yessin trouwt, heeft Jan, zijn beste vriend én getuige, geen recht op een dag klein verlet, in tegenstelling tot Yessin’s broer.

 

Het wettelijk vacuüm dat hier opduikt zou opgevangen kunnen worden door bric-a-brac overal uitzonderingen en wetten op maat bij te maken. Maar zou het niet beter zijn om een simpel wettelijk concept te creëren voor vriendschap tussen twee mensen die geen koppel vormen en geen familie zijn? Een wettelijke vriendschap?

https://twitter.com/JongGroen/status/718061159866310657

Concreet stelt Jong Groen voor om erkende vrienden gelijk te stellen aan broers of zussen, een verwantschap in de 2de graad dus. Dit maakt het voorstel gemakkelijk te implementeren: we werken verder op een reeds bestaand statuut, we creëren niks nieuws en verhinderen zo een wildgroei aan nieuwe wetten voor specifieke uitzonderingen.

Uiteraard is wettelijke vriendschap wederkerig: beide vrienden moeten hun vriendschap registreren. Om misbruik tegen te gaan, kan je maximaal drie wettelijke vrienden hebben. Om diezelfde reden krijgt je wettelijke vriend ook pas erfrechten na drie jaar. Vriendschappen registreer je immers in de eerste plaats om elkaar te kunnen bijstaan in goede en slechte tijden. Een wettelijke vriendschap moet om de vijf jaar door beide partijen hernieuwd worden, zoniet vervalt de erkenning. Mocht het tussen de beste vrienden om één of andere reden toch mislopen, kan de registratie wel eenzijdig opgezegd worden.

Het spreekt voor zich dat we vriendschappen niet willen controleren of sturen. Jong Groen pleit er wél voor mensen de macht te geven om zelf hun persoonlijke situatie af te stemmen op onze uitstekende sociale voorzieningen. We vragen om de definitie van privé sfeer terug te geven aan de burgers, zij kennen hun eigen situatie het best. Het is niet aan de overheid om te bepalen wie tot de familiale kring behoort. Het concept van wettelijke vriendschap zorgt ervoor dat iedereen dit zelf kan bepalen en zo hoort het ook.

Joey en Chandler, en Monica en Rachel hadden het zeker gebruikt.

Céline Van Den Abeele, voorzitter Jong Groen

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons