24 jun 2016

Food for Thought

Jong Groen gaat voor duurzame landbouw en voedsel

Onze landbouw is in crisis, dat weten we al lang. De verschillende maatregelen hebben tot nu toe weinig zoden aan de dijk gebracht. 'Dat komt omdat men steevast dezelfde oplossingen naar voren schuift, waarvan al bewezen is dat ze niet werken, zoals schaalvergroting', legt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen, uit. Daarom ging Jong Groen de uitdaging aan, en keurden de leden op het jaarlijks congres een hele resem beleidsmaatregelen goed die ons voedselsysteem duurzaam en toekomstgericht maken.

Jong Groen richt zich op de verschillende stadia en actoren in de voedselketen: de productie lokaal maken, boeren begeleiden bij het afbouwen van de veestapel, concrete voorstellen om de leefomstandigheden van dieren te verbeteren, kringlopen creëren door duurzame samenwerkingen op te zetten ... Want wat voor de ene boer afval is, kan voor de andere zeer waardevol zijn.

Daarnaast hebben de jonge groenen verschillende voorstellen om de boer beter te ondersteunen. Ze willen de toegang tot grond, kennis en kapitaal versterken. Tegelijkertijd creëren ze de mogelijkheden voor de landbouwer om uit de zogenaamde agricultural squeeze te ontsnappen: de vraagprijs voor grondstoffen moet gereguleerd worden en de prijs die de consument voor landbouwproducten betaalt, moet fair zijn en dus rekening houden met arbeids- en milieukosten.

Jong Groen moedigt rechtstreekse verkoop tussen boer en consument aan en vraagt om supermarkten te stimuleren om lokale en duurzame producten te verkopen. Via labels en uniforme etikettering moet de consument een duidelijker zicht hebben op wat hij eet.

Bij dit alles zien de groene jongeren een bijzondere rol weggelegd voor de verschillende overheden. De Vlaamse overheid kan alvast aan de slag met een gewijzigd aanbestedingsbeleid, het stimuleren van coöperatieven en het slim inzetten van fiscale maatregelen. Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet ten dienste komen te staan van KMO's, en de bevoordeling van grote bedrijven moet stoppen. Boven alles mag de landbouw niet langer onder druk staan van de neoliberale wereldmarkt. Jong Groen pleit dan ook exclusief voor het schrappen van landbouw als één van de bevoegdheden van de Wereld Handels Organisatie en het stopzetten van vrijhandelsverdragen zoals TTIP.

'Met onze voorstellen heeft de landbouwsector opnieuw een toekomst', besluit Van Den Abeele. 'De boer kan opnieuw van zijn passie zijn beroep maken, de consument heeft toegang tot gezond en lekker voedsel en dat alles binnen de draagkracht van de aarde.' Politici die bij Jong Groen graag wat inspiratie opdoen, vinden de volledige congrestekst hier

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons