30 aug 2016

En de boer, hij ploegde voort

Zon, zee, strand, het was weer een mooie zomer. Maar niet per se voor iedereen. Heel wat boeren kunnen geen vakantie nemen, omdat het werk op de boerderij simpelweg nooit stopt. Koeien moeten gemolken, varkens gevoederd en zeker in de (na)zomer moet de oogst binnen. Zo is een echte vakantie voor boer Danny al zeven jaar geleden.

Nochtans kan ook bij de boer de boog niet altijd gespannen staan. Daarbij komt dan nog dat boer zijn een stressvol beroep is: slecht weer kan een oogst helemaal verpesten en dus een serieus inkomensverlies betekenen. En één tegenslag kan een boerenbedrijf nog wel aan, maar aangezien onze landbouw de voorbije jaren quasi permanent in crisis verkeerde, staat het water vele boeren vandaag aan de lippen. Boeren zijn vandaag vaak verplicht hun eindproducten onder de productieprijs te verkopen en zien dus hun bankrekeningen dalen in plaats van groeien.

Nog maar gisteren circuleerde op sociale media een bericht van een boer die 80-uren per week klopt, maar toch meer dan 5000 euro verlies per maand optekende. Daarbovenop heeft deze boer het gevoel zowel economisch, politiek als maatschappelijk niet erkend te worden voor de waardevolle job die hij doet.

Het mag dan ook niet verwonderen dat heel wat boeren geconfronteerd worden met psychologische problemen. Spanningen in het gezin en landbouwers met een burn-out of een depressie zijn geen zeldzaamheid. Desondanks rust er, nog meer dan bij andere groepen in onze samenleving, een enorm taboe op. Er is dan ook nood aan verdere sensibilisering én dienstverlening voor landbouwfamilies met moeilijkheden. Organisaties zoals 'Boeren op een Kruispunt' verzetten bergen schitterend werk, en moeten hierin dan ook verder ondersteund worden door de overheid.

Maar er is meer nodig. We moeten ook de oorzaken van problemen aanpakken. Want voorkomen is beter dan genezen. Daarom stelt Jong Groen voor het systeem van landbouwbedrijfshulp verder uit te bouwen. Landbouw-watte? Landbouwbedrijfshulp is een soort verzekeringssysteem voor landbouwers. Dergelijke privé-initiatieven bestaan nu al en werken op vrijwillige basis. Dit leidt er echter toe dat de verzekeringsbasis te klein en de premies dus (te) hoog zijn. 

Jong Groen wil dat iedere boer automatisch wordt aangesloten, aan door de overheid vastgelegde tarieven (met sociale tarieven voor wie dat nodig heeft) en met heldere kwaliteitsvereisten. Wordt de boer ziek? Dan kan hij zonder meerkost aanspraak maken op bedrijfsondersteuning. Zo worden de landbouwactiviteiten toch doorgezet, zodat de boer de tijd heeft om uit te zieken. Toch al één stress minder.

Ons systeem van landbouwbedrijfshulp staat niet alleen klaar in geval van ziekte, ook in drukke tijden kan je erop rekenen. Landbouwbedrijfshulp heeft een aantal landbouwers in dienst, die aan een vast uurloon kunnen ingehuurd worden door landbouwbedrijven die met een piek in de werklast zitten, opnieuw met een sociaal tarief voor wie dat nodig heeft.

En ten slotte staat het systeem van landbouwbedrijfshulp paraat als de boer aan vakantie toe is. Voor een periode van 14 dagen/jaar kan hij op vervanging rekenen. Want vakantie, daar heeft iedereen toch recht op?

Benieuwd naar de andere voorstellen van Jong Groen over ons voedsel- en landbouwsysteem? Je vindt onze volledige visie hier.

Céline Van Den Abeele

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons