15 okt 2018

Druggebruik wordt gedecriminaliseerd en drugverslaving wordt gezien als medische aandoening

Het debat rond het decriminaliseren van drugs zorgt vaak voor verhitte discussies. Onze
instincten vertellen ons dat het gebruik van drugs wordt ontmoedigd als we streng en
consequent optreden tegen gebruikers ervan. In heel wat landen ontstonden echter problemen
na de oorlogsverklaring tegen drugs door president Nixon. The war on drugs zorgde wereldwijd
voor een verhoogde inname van drugs, waardoor sommige landen gingen experimenteren met
nieuwe maatregelen om drugs in de hand te houden.

Het debat rond het decriminaliseren van drugs zorgt vaak voor verhitte discussies. Onze
instincten vertellen ons dat het gebruik van drugs wordt ontmoedigd als we streng en
consequent optreden tegen gebruikers ervan. In heel wat landen ontstonden echter problemen
na de oorlogsverklaring tegen drugs door president Nixon. The war on drugs zorgde wereldwijd
voor een verhoogde inname van drugs, waardoor sommige landen gingen experimenteren met
nieuwe maatregelen om drugs in de hand te houden.

Een paar van deze ideeën waren het legaliseren en decriminaliseren van drugs. Deze termen
lijken hard op elkaar en om een onderscheid te maken worden ze gedefinieerd als volgt:
legalisering is de complete verwijdering van sancties, waardoor een bepaald gebruik legaal wordt
en hier geen strafrechtelijke of administratieve sanctie aan vast hangt; decriminalisering is het
verwijderen van sancties onder strafrechtelijke wetgeving met de optie om nog wel
administratieve sancties te behouden.
Dit strijdpunt focust zich op het decriminaliseren van drugs zonder verder uit te weiden over het
legaliseren van drugs omdat Jong Groen al een standpunt heeft over dat thema.


SCHADEBEPERKING EN DECRIMINALISEREN
Op dit moment kan een rechter in Vlaanderen oordelen dat een persoon die drugs gebruikt,
doorgestuurd wordt naar hulpverlening of dat deze persoon in de gevangenis terecht komt. In
Portugal zal een persoon met een verslaving niet voor de rechter moeten verschijnen. Het
gebruik van drugs werd daar gedecriminaliseerd en men opteert nu om een persoon met een
verslaving voor een commissie te brengen.
Deze commissie bestaat uit een advocaat, een dokter, een psycholoog en een sociaal werker. De
commissie heeft als doel om de verslaafde te genezen van zijn aandoening. De commissie heeft
de macht om kleine sancties op te leggen indien de verslaafde niet wil meewerken. Enkele van
deze straffen zijn: boetes van €25 tot €150, tijdelijke beperking om zijn beroep uit te mogen
oefenen indien men met dit beroep een persoon of goederen in gevaar kan brengen (dokter,
buschauffeur,…), een verbod om bepaalde plaatsen te bezoeken, verbod op buitenlandse reizen,
verbod om bepaalde personen te zien, regelmatig voor de commissie verschijnen, tijdelijke in
beslag name van persoonlijke bezittingen, het wegnemen van een vuurwapen en het recht op
een vuurwapen. De commissie heeft de expliciete macht om de straffen op te heffen indien men
de behandeling aanneemt.
De gevolgen van de invoering van dit systeem in Portugal:
● Verhoogde therapie opname van druggebruikers (60% stijging)
● Daling in het aantal vastgestelde HIV patiënten onder druggebruikers (17% daling) en een
daling van het aantal druggerelateerde HIV infecties (90% daling)
● Daling in het aantal druggerelateerde doden (2 e  laagst van de EU)
● Daling van druggebruik bij adolescenten (13-15 jaar) en problematische gebruikers
● Daling druggerelateerde strafrechtelijke werklast
● Daling straatwaarde van meeste drugs (de vraag wordt kleiner dan het aanbod).
● Daling algemene moordcijfers van 1,13 per 100 000 inwoners naar 0,96 per 100 000
inwoners
● Daling bezit van drugs onder jongeren


INVOERING VLAANDEREN/BELGIË
Het doel van dit strijdpunt is om een gelijkaardig systeem als dat van Portugal te implementeren
in België, om mensen in nood te helpen. Het is belangrijk dat verslaving erkend wordt als een
medische aandoening, zodat mensen niet langer onterecht in de gevangenis belanden waar hun
problemen erger worden. Het is belangrijk om drugs te decriminaliseren en verslaafden voor
commissies te brengen die behandelingen kunnen opstellen, in plaats van het oordeel te laten
vellen door een rechter die hier minder inzicht in heeft. We zijn niet tegen legalisering. We willen
drugs stapsgewijs legaliseren na het decriminaliseren. Het legaliseringsbeleid wordt stapsgewijs gemonitord en dit drug per drug. Veel leidinggevende organisaties zijn voorstander van het
decriminaliseren van drugs, waaronder:
● De Verenigde Naties
● Wereldgezondheidsorganisatie
● Human Rights Watch
● De internationale vereniging van rode kruis en rode halve maanverenigingen

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons