Stem voor de Groene Bril

Jaarlijks reikt Jong Groen de Groene Bril uit, een prijs voor een organisatie die zich volledig smijt voor een thema dat ons nauw aan het hart ligt. Dit jaar is dat thema migratie. Jij bepaalt mee naar wie de Groene Bril gaat. Breng hieronder je stem uit.

Het project met de meeste stemmen wint een kunstwerk van Mouhamadou Ba, een Senegalese vluchteling. We reiken de prijs uit op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 februari.

  • Solentra vzw: Solentra biedt psychosociale educatie aan vluchtelingen, migrantenkinderen en hun families met trauma's. Dit kan gaan van psychologische begeleiding tot tips om je stress te herkennen en te verlagen. Voor migranten is de weg naar hulpverlening vaak moeilijk, o.a. door taalbarrières en socio-economische problemen. Tegelijkertijd brengen migratie en de aanpassing aan een nieuwe maatschappij veel onzekerheden met zich mee en kinderen staan vaak met één been in de cultuur van hun ouders en met het andere in de maatschappij van het land waar ze wonen. Solentra werkt ook aan het versterken en verbreden van het opvangnet rondom migrantgezinnen.
  • Minor Ndako: Minor Ndako is een leefgroepwerking voor niet-begeleide minderjarigen en biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. Minor-Ndako werd in 2000 opgericht voor de opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen maar richt zich inmiddels tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. Behalve de zorg voor minderjarigen zet ze ook in op het harmonieuze samenleven van verschillende culturen.
  • DUO for a JOB: DUO for a JOB biedt een mentoring-systeem aan tussen enerzijds oudere werknemers en anderzijds jonge migranten die op zoek zijn naar een job, stage of opleiding. De missie van DUO for a JOB bestaat onder andere uit het verminderen van de ongelijkheid in toegang tot de arbeidsmarkt voor migrantenjongeren, het aanmoedigen van interculturele en intergenerationele contacten en het bestrijden van leeftijdsgebonden en raciale stereotypen.
  • Halle zonder grenzen: Halle zonder grenzen is een vrijwilligersorganisatie die eigenhandig tijdelijke opvangklasjes voor vluchtelingenkinderen organiseerde en nog steeds heel actief is. Omdat de scholen in Halle overvol zitten, konden ze nergens terecht, terwijl kinderen van pas aangekomen vluchtelingengezinnen vaak graag naar school willen om de draad van hun leven terug op te pikken. Daarom besloot Halle zonder grenzen hier iets aan te doen.
  • Platform Kinderen op de vlucht: Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 50 organisaties die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het platform coördineert, voert onderzoek en organiseert voorlichtingsactiviteiten om de deskundigheid van partners en het publiek te verhogen, formuleert voorstellen voor het legislatief en institutioneel kader en maakt ook de minderjarigen zelf bewust over hun rechten, teneinde hun kwetsbaarheid te verlagen.