01 jul 2018

De beleidswijzer: hoe we inhoud weer de politiek in brengen

De brievenbussen zitten vol, uw Facebook wordt overspoeld met advertenties en zelfs uw huiskamer is niet meer veilig voor politiek bezoek. Het doel, uw stem, zelden uw mening. U heeft het wel al door, de verkiezingen komen er weer aan. Tijd om daar verandering in te brengen.

Kort door de bocht natuurlijk. Toch kunnen we nog meer focussen op de inhoud met een eenvoudig voorstel. Ongetwijfeld kent u wel de stemtest of stemwijzer, waarbij u op verschillende stellingen antwoordt om te ontdekken welke partij uw mening deelt. Wij introduceren de beleidswijzer. Volgende verkiezingen peilen we ook naar thema’s waar de burger van wakker ligt. Hoe gaat dat in z’n werk? Wel, of het nu een lokale, Vlaamse, federale of Europese verkiezing is, telkens stap je het kieshokje binnen met twee enveloppes. De eerste is het vertrouwde vel met alle kandidaten, de tweede is iets nieuws: een lijst met stellingen over de inhoud van het beleid. De resultaten zijn niet bindend en worden bekend gemaakt samen met de andere verkiezingsresultaten.

Dit systeem heeft drie voordelen. Ten eerste krijgen de politici meer inzicht in wat de bevolking werkelijk verwacht van het beleid. Daarnaast kan de overheid zo een grote enquête organiseren, zonder al te veel middelen te hoeven inzetten. Door de opkomstplicht wordt namelijk iedereen toch al gemobiliseerd. De derde reden heeft te maken met actief burgerschap. Door burgers ook over thema’s te laten stemmen, geef je hen meer invloed op het beleid. Dat is essentieel voor onze democratie.

Een referendum zonder voorgaand overleg is een slecht referendum. Daarom zal een representatief panel van gelote burgers, experts en vertegenwoordigers van alle partijen de vragenlijst opstellen. Zij bepalen de belangrijkste thema’s. Deze worden als stellingen voorgelegd in het stemhokje en op het einde kunnen de kiezers hun prioriteiten aangeven. Zo voorkomen we dat de beleidswijzer vervalt in een te ongenuanceerde ja/nee vraag.

Gelijkaardige ideeën werden al voorgesteld door denkers zoals David Van Reybrouck. Het is ook logisch dat de vraag naar inspraak toeneemt. Vandaag zijn beslissingen complexer dan ooit, is achterkamerpolitiek nog veel te veel de norm en worden burgers steeds vaker uit het politieke debat gelaten. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Dit doen we door actiever het gesprek met de burgers aan te gaan. En dat begint in het stemhokje met de beleidswijzer.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons