24 mrt 2022

Meyrem Almaci – Een voorzitter die de harten van jongeren veroverde

Veel Jong Groenen zullen het met ons eens zijn, Meyrem Almaci begeesterde veel jongeren in onze partij om de eerste stappen in de politiek te zetten of voor het eerst ooit dat bolletje Groen te kleuren tijdens de verkiezingen. De toegankelijke, duidelijke en down-to-earth communicatie zorgde dat de jongeren mee konden, we werden in het verhaal getrokken en voelde ons er deel van.

Jordy: Er is een verbreding van onze basis ontstaan en ik ben daar één van de voorbeelden van. Opgegroeid in armoede werd ik getrokken naar Groen door het eerlijke en vurige discours van sterke vrouwen - zoals Meyrem - binnen onze partij. Vandaag willen we haar via deze korte brief bedanken vanuit het hart en als covoorzitters van Jong Groen.


Van 2005 tot 2007 was Meyrem zelf woordvoerder van Jong Groen en sindsdien is ze eigenlijk binnen onze organisatie kind aan huis gebleven. Zo kwam ze ook nog langs op ons zomerkamp in 2021, waar ze open over onze ideologie kwam praten met heel wat jongeren. Daarna neemt ze altijd de tijd om met iedereen te praten en te luisteren. Dat laatste is iets wat we bij weinig politici voelen, luisterbereidheid naar jongeren toe. Daarvoor willen we ze allereerst oprecht voor bedanken. Voor de samenwerking die we de laatste twee jaar hebben opgebouwd en de stem die je aan Jong Groen gaf binnen de partij. We hebben soms in de clinch gelegen over bepaalde thema’s en regeringskwesties, maar de samenwerking tussen onze beide werkingen is sterker dan ooit. Jij zag het in als geen ander, de toekomst is van ons, de jongeren.


Paola:
Naast al onze overleggen stond je ook klaar om feedback en advies te geven, ik was nooit bang of bezorgd om zaken af te toetsen en voelde dat we open konden communiceren. Die open communicatie en jouw standvastig geloof in de jongeren heeft veel nieuwe kansen gecreëerd en samenwerkingen mogelijk gemaakt. Je leerde me op de bal te spelen en nooit op de man, en dat we helemaal geen vurige bitches zijn maar gewoon vrouwen met een mening. 

Jordy: Ik wil deze bedankingsbrief ook aangrijpen om je een pluim op de hoed te steken voor je moed tijdens de speech van gisteren. Veel jongeren zijn vandaag zoekende naar rust in moeilijke tijden. Een partijvoorzitter die dan oprecht kiest voor onthaasting, gezin en geluk is belangrijker dan velen beseffen. De druk die de maatschappij oplegt aan geëngageerde mensen om te blijven doorgaan voelen we allemaal. Deze druk naast je neerleggen en kiezen voor jezelf en gezin na vele stevige jaren aan de top van een partij is enorm sterk. Bedankt om je zo kwetsbaar te durven opstellen, het siert je enorm als persoon.

Paola: Die kwetsbaarheid en doorzetting inspireerde mij persoonlijk enorm, ik ben dan ook oprecht trots op je dat je deze keuze maakt. Je toont eigenlijk ook dat we allemaal die keuze hebben, ook al lijkt ze zeker in de politiek vaak onhaalbaar. Zorg dragen voor jezelf en anderen is nu de focus, je hebt veel gegeven voor de partij, de mensen en de jongeren en dat is genoeg. En laat dat een boodschap zijn aan iedereen, want als je de wereld wilt redden, vergeet dan niet dat er er zelf ook deel vanuit maakt. 


Je kwetsbaar opstellen in de politiek maakt ook het één en ander duidelijk. We willen deze tekst dan ook afsluiten met een oprechte oproep aan de natrappers aan de top. Het draagvlak voor Meyrem was niet weg, de perceptie dat dit wel zo is wel. En dat hebben we aan jullie en de vele modder in de pers te danken. Zelfs tijdens een oprecht afscheid konden de rangen niet gesloten worden en dat maakt ons boos en triest tegelijk. Hopelijk stopt dit en kan iedereen gewoon met veel liefde Meyrem & Dany bedanken voor het harde werk dat ze leverden voor de partij. Reacties

#detoekomstisvanons