22 mei 2017

Rechtspersoonlijkheid voor onze natuurgebieden

De Vlaamse regering weet het niet meer. Net voor de paasvakantie schrapte ze een reeks waardevolle bossen van de lijst met te beschermen bossen. Vandaag verdwijnt de boskaart opnieuw in de vuilbak. Het is onzekerheid troef, maar dat bossen er niet zijn om gekapt te worden dringt nog steeds niet door. “Het is hoog tijd voor een duurzame, permanente oplossing met als winnaar de natuur: een rechtspersoonlijkheid voor belangrijke natuurgebieden,” zeggen Aaron Ooms, Belinda Torres Leclercq en Stefanie De Bock, voorzitters van Jongsocialisten en Jong Groen.

Advocaat Geert Lenssens brak er een lans voor in De Morgen, maar in andere landen is het al lang niet meer vreemd: een rechtspersoonlijkheid voor belangrijke natuurgebieden. In India en in Nieuw-Zeeland is dit concept al lang niet meer vreemd. De Himalaya heeft zijn eigen rechtspersoonlijkheid, net zoals de langste bevaarbare rivier in Nieuw-Zeeland. Maar evengoed in Ecuador en Bolivia worden grote stappen in deze richting gezet.

“Nu de boskaart opnieuw verdwijnt dreigt er een lawine te komen aan kapaanvragen, met als resultaat, opnieuw, nog minder bos. Dit mogen we niet laten gebeuren. Het roer moet omgegooid worden. Nu Vlaams minister-president Geert Bourgeois het thema naar zich heeft toegetrokken in de Vlaamse regering is het tijd om ook écht in te grijpen”, zeggen de voorzitters van Jong Groen en Jongsocialisten, Belinda Torres Leclercq, Stefanie De Bock en Aaron Ooms.

Dit kan door te kiezen voor een systeem waarbij bossen, rivieren of heides op de eerste plaats komen. Een systeem van rechtspersoonlijkheid die natuurgebieden beschermt vanuit hun intrinsieke waarde. Een neutrale toezichthouder, een brugfiguur, een intendant, dient dan steeds het belang van het gebied voor ogen te houden en te verdedigen wanneer menselijke, commerciële belangen dreigen een negatieve impact te hebben. Deze vertegenwoordiger kan op deze manier iedereen die schade berokkent voor de rechtbank dagen. Of het nu gaat om private rechtspersonen of de overheid, iedereen die het slachtoffer, het natuurgebied, schade berokkent, kan zo voor zijn verantwoordelijkheid gesteld worden.

“Een vreemd idee? Of niet vreemder dan het idee dat bedrijven, vennootschappen of simpelweg ideeën (via octrooien) een juridisch statuut krijgen? We moeten vandaag ingrijpen in Vlaanderen om onze natuur eindelijk afdoende te beschermen. We zullen het ons anders morgen bijzonder beklagen”, zeggen de voorzitters van Jong Groen en Jongsocialisten. “Natuurgebieden zijn bijzonder positieve en broodnoodzakelijke voorzieningen als zuurstof, voedsel, een buffer tegen het opwarmend klimaat, maar ook oases van stilte, plaatsen om even te ontsnappen, ga zo maar door. Maar ons respect voor dezelfde natuur lijkt steeds verder te zoeken. Stop met talmen en bescherm onze natuur. Dat is een duidelijke eis van ons als jongeren.”

Belinda Torres Leclercq, Stefanie De Bock (Jong Groen) en Aaron Ooms (Jongsocialisten)

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons