28 sep 2016

De frats van Gatz

Samen in verzet tegen botte afschaffing van subsidies voor politieke jongerenbewegingen

De voorzitters van verschillende politieke jongerenverenigingen zijn niet te spreken over de botte afschaffing van de subsidies voor politieke jongerenbewegingen. Ze krijgen hierin de steun van de Vlaamse Jeugdraad en plannen verschillende acties met de dag van het Jeugdwerk in het verschiet. 

Jong CD&V, Jongsocialisten, Jong Groen en Comac (studentenbeweging van de PVDA), pikken het niet dat de Vlaamse regering zonder overleg en zonder visie alle subsidies van politieke jongerenbewegingen schrappen. Ze plannen dan ook actie. “Voor ons is het betrekken van jongeren bij de politiek en het verkleinen van die fel bediscussieerde term van de kloof tussen jongeren en politiek een belangrijke democratische meerwaarde. Met onze campagnes, acties, debatten, lezingen en vormingen spelen we een belangrijke rol in het vormingsproces van de jongeren. Daarbij zijn we met onze jongerenbewegingen ook de luis in de pels van onze moederpartijen ”, klinkt het bij de voorzitters. “Zonder overleg en zonder waarschuwing besliste de minister plots om ons op droog zaad te zetten. En dat wordt dan verkocht als een investering in jeugd. Onbegrijpelijk.”

De verschillende verenigingen zien het niet zitten dat ze financieel afhankelijk zullen worden van hun moederpartij. “Onze onafhankelijkheid ligt ons na aan het hart. Wij zijn vaak wel de luis in de pels en willen dat zo houden. Die onafhankelijkheid schaft minister Gatz vandaag de facto af", zeggen Wim Soons, Aaron Ooms, Belinda Torres-Leclercq, Stefanie De Bock en Olivier Goessens. "We laten een kritische stem horen die soms tegen de stroom in roeit. Onze werkingsmiddelen laten afhangen van welke eventuele richtlijnen we zouden ontvangen vanuit onze moederpartijen en van het verkiezingsresultaat verhoogt zo de drempel naar politiek voor iedere jongere. Dit terwijl we de laatste maanden en jaren steeds werken aan het verlagen van die drempel. Politiek werk onder jongeren is een belangrijke waarde op zich, en we vinden principieel dat zulk nuttig en kwaliteitsvol jeugdwerk een eigen financiering verdient. Ook in de rest van de jeugdsector wordt onze input echt geapprecieerd."

De jongerenvoorzitters zijn niet van plan om het hierbij te laten. “Wij willen dat deze maatregel wordt ingetrokken en zullen hiervoor verder actie voeren.  We zijn er zeker van dat de Vlaamse Regering de nodige  moed kan vinden om in politieke jongerenbewegingen te investeren.”

Wim Soons, Jong CD&V
Belinda Torres-Leclercq en Stefanie De Bock,  Jong Groen
Olivier Goessens, COMAC
Aaron Ooms, Jongsocialisten

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons