01 mei 2021

1 mei boodschap: Jong Groen doorbreekt het roze plafond

1 mei boodschap: Jong Groen doorbreekt het roze plafond.

Jong Groen wil op 1 mei stilstaan bij de arbeidsrechten van LGBTQIA+ personen in België en daarbuiten. Op 1 mei komen we op voor de arbeidsrechten van alle personen maar deze groep ervaart systematische en onsystematische tegenwind op de arbeidsmarkt. Het roze plafond moeten we daarom actief aanpakken om échte veranderingen te zien. En daarvoor heeft Jong Groen drie voorstellen. Deze voorstellen stuurden we ook op via de post naar Minister Crevits en Minister Dermagne.

Paola, onze covoorzitter, legt ons voorstel hieronder uit. Lees het zelf onder de video. 

Een van de meest gerapporteerde vormen van discriminatie is het missen van promotie, zo geraken LGBTQIA+ personen niet hoger op en worden ze voor uiteenlopende redenen voorbij gestoken. Daarom stelt Jong Groen een discriminatietoets voor, zodat we gestructureerd kunnen controleren of bedrijven bewust of onbewust LGBTQIA+ personen negeren bij het geven van promoties. “Een praktijktest voor de jobmarkt, zodat er onafhankelijk oordeel kan gevonden worden over hoe een bedrijf deze systematische discriminatie helpt of tegengaat. Die test geeft LGBTQIA+ personen en iedereen ernaast een indicatie waarvan ze hun keuze in de jobmarkt kunnen laten afhangen.” zegt co-voorzitter Paola Travella. 

Naast promotie is er een groot probleem met discriminatie van LGBTQIA+ personen en homofobie algemeen op de werkvloer. Om dit beter aan te pakken zouden medewerkers van personeelsdiensten hier specifiek een opleiding over moeten krijgen. “Zo kunnen zij sneller deze problemen herkennen en aanpakken.” benadrukt co-voorzitter Jordy Sabels. Dit kan ook een factor spelen in het sollicitatieproces waarin ze hun collega’s kunnen ondersteunen en controleren.

Als laatste; diversiteit is iets waar we actief moeten op inzetten. Momenteel zijn er minder dan 0,3% van Fortune 500 bestuursvoorzitters openlijk LGBTQIA+. Daarom stellen we voor om bij gelijkwaardige kandidaten diversiteit te laten doorwegen als factor voor de beslissing. “We gebruiken een positieve actie om het bestuur en hogere functies in te vullen op een diverse manier.” sluit Paola Travella af. 

Met deze drie voorstellen wil Jong Groen het roze plafond doorbreken.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons