Jong Groen Leuven

Jong Groen Leuven wil niet meer of minder zijn dan dé politieke groene spreekbuis van, voor en door Leuvense jongeren. In ons streven naar een rechtvaardigere, warmere samenleving en een gezond leefmilieu, willen we wegen op de Leuvense en de nationale politieke agenda.

Met een verfrissend enthousiasme en ook wat jeugdige stoutmoedigheid organiseren we vorming, ontspanning en acties, die allemaal in het teken staan van het verwezenlijken van onze doelstellingen.

De bestuursploeg staat in voor de dagdagelijkse werking van Jong Groen Leuven. Zij houdt regelmatig contact met Groen Leuven en met heel wat jongerenverenigingen, middenveldsorganisaties en andere politieke verenigingen.

Elke maand is er een algemene ledenvergadering, waarop alle Leuvense leden worden uitgenodigd. Er wordt dan informatie uitgewisseld en de activiteiten worden vastgelegd en uitgewerkt. We organiseren regelmatig vormings- of ontspanningsactiviteiten. Daarnaast organiseren we eveneens acties die onze strijdpunten en onze vereniging onder de aandacht brengen.

Wil jij er ook voor gaan? Contacteer ons dan snel!