27 mei 2010

Federale Kieskring

Wat?

Jong groen wil niet het hele kiessysteem overboord gooien, maar wel:

  • het behoud van de provinciale kieslijsten zoals we die nu kennen
  • met een aantal surpluszetels op basis van een federale kieskring. In dit beginstadium mikt Jong Groen op tien extra plaatsen voor een aparte kieskring;

Vandaag komen politieke partijen op in “provinciale kieskringen.” Dit houdt in dat een kandidaat enkel in zijn eigen provincie kan opkomen. Zo kan iemand uit vb. Limburg geen stemmen ronselen in vb. West -Vlaanderen of Namen.

Bij een federale kieskring kunnen kandidaten in het hele land opkomen en stemmen ronselen. Maar evengoed verantwoordelijk gesteld worden voor hun beleid door alle burgers van het land.

Waarom ?

  • Een keuze voor meer democratie en meer transparantie. En daar zouden alle partijen voor moeten zijn.
  • Een federale kieskring moedigt politici in de eerste plaats aan om verder te denken dan de belangen van hun eigen provinciale kieskring. Belangrijke thema’s zoals ecologie, mobiliteit, migratie, economisch herstel,... verdienen een zo breed mogelijk debat.

Jazeker. Een federale kieskring brengt ons kiessysteem een belangrijk stuk transparantie bij: federale vertegenwoordigers worden verplicht om over de provinciale maar vooral ook over de taalgrenzen heen te besturen en verantwoording af te leggen.

De afgelopen jaren maakte ons land institutionele hervormingen door die nodig waren om zowel economisch als sociaal op de rails te blijven. Aan de andere kant werd door opeenvolgende staatshervormingen het debat tussen de verschillende taalgemeenschappen op de spits gedreven. Nu is het terug tijd om de échte problemenaan te pakken: structurele jeugdwerkloosheid, kans- en generatiearmoede, mobiliteit & klimaat. Deze uitdagingen stoppen niet aan de taalgrenzen en vereisen een vergelijk tussen alle politieke partijen. Ons land heeft immers nood aan een geïntegreerde aanpak met specifieke accenten voor bv. Limburg na de sluiting van Ford Genk of de jeugdwerkloosheid in Charlerloi. Uit idealisme, zeker maar ook uit eigenbelang. Als het goed gaat in Wallonië, kan Vlaanderen daar ook de vruchten plukken.

Federale verkiezingen zijn vandaag niet meer dan een uitloper van wat in de regio’s op het spel staat. Politici houden in hun verkiezingsprogramma’s enkel rekening met de burgers die behoren tot hun potentiele stemvijver. Een federale kieskring biedt hier een antwoord op. En als we met z’n allen op Elio Di Rupo kunnen stemmen, heeft die er alle baat bij knopen door te hakken die tegemoetkomen aan de belangen van zowel Walen, Vlamingen als Brusselaars.

Een federale kieskring staat den dienste van de samenleving. Hoewel het geen mirakeloplossing is, zullen de verschillende gemeenschappen meer geneigd zijn met elkaar te spreken, wat uitermate belangrijk is voor een gezonde democratie.

#detoekomstisvanons