Raad van Bestuur

Als vzw heeft Jong Groen een raad van bestuur, zij houden zich bezig met het zakelijk luik. Onder hen valt de begroting, het personeelsbeheer, ICT-toepassingen, aanspreekpunt integriteit, ...

 

Hieronder vind je wie welke functie invult binnen de Raad van Bestuur 

 

Joren Gistelinck

 

Voorzitter
De voorzitter legt de vergadering en agenda van de Raad van Bestuur vast. Hij vertegenwoordigt ook de Raad van Bestuur tijdens de algemene vergadering.

Woonplaats: Gent
Leeftijd: 29
Voornaamwoorden: Hij/Hem
[email protected]

Belinda Torres Leclercq

 

Secretaris
De secretaris maakt de verslagen van de vergadering en legt samen met de voorzitter de agenda vast. Afdelingen kunnen ook hier terecht met vragen over erkenningsvoordelen en -voorwaarden.

Woonplaats: Oostende
Leeftijd: 35
Voornaamwoorden: Zij/Haar 
[email protected]

Stefanie De Bock

 

Personeelsbeleid
De verantwoordelijke personeelsbeleid onderhoudt functioneringsgesprekken met de personeelsleden van Jong Groen VZW, zorgt voor de uitbetaling van de lonen en regelt andere personeelszaken.

Woonplaats: Schaarbeek
Leeftijd: 27
Voornaamwoorden: Zij/Haar
[email protected]

Jarno Willems

 

Financieel verantwoordelijk
De financieel verantwoordelijke beheert de budgetten en maakt de begroting.

Woonplaats: Deurne
Leeftijd: 29
Voornaamwoorden: Hij/Hem
[email protected]

Joren Verspeelt

 

ICT-verantwoordelijk
De ICT-verantwoordelijke onderhoudt de website en het ledenbeheer ism de personeelsleden en het bestuur.

Woonplaats: Broechem
Leeftijd: 29
Voornaamwoorden: Hij/Hem
[email protected]

Tina Schuermans

Vertegenwoordiging Aanspreekpunten Integriteit
API's of Aanspreekpunten Integriteit zijn vertrouwenspersonen voor wie zit met vragen, opmerkingen of vindt, voelt of denkt dat iemands integriteit binnen de werking of activiteiten van Jong Groen werd geschonden.

Woonplaats: Brussel
Leeftijd: 31 
Voornaamwoorden: Zij/Haar
[email protected]

Nathan Ghys

 

Vertegenwoordiging Personeel
Het personeel heeft een vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur om hun belangen te behartigen.

Woonplaats: Gent
Leeftijd: 26
Voornaamwoorden: Hij/hem
[email protected]

 

Kee Verheyen

 

Vertegenwoordiging Bestuur Jong Groen (covoorzitter)
Voor al je vragen over onze politieke en communicatieve werking

Woonplaats: Brussel
Leeftijd: 30
Voornaamwoorden: Zij/Haar
[email protected]

Stien Buts

Vertegenwoordiging Bestuur Jong Groen (covoorzitter)
Voor al je vragen over onze beweging en lokale werking

Woonplaats: Gent
Leeftijd: 26
Voornaamwoorden: Zij/Haar
[email protected]

 

#detoekomstisvanons