23 okt 2020

Wat zijn projectontwerpers?

Als projectontwerpers denk je samen met een groep leden een project uit dat je wil opzetten. Ben je bijvoorbeeld vrijwilliger bij 11.11.11, dan kan je samen met Loes, onze vertegenwoordiger bij 11.11.11, een project lanceren dat gelinkt is aan de campagne van 11.11.11 en zo door ledengroepen of afdelingen kan worden gedragen. Deze projecten kunnen zich over allerlei beleidsdomeinen heen strekken. Zo kan je zowel een project op poten zetten dat het bewustzijn voor het belang van hernieuwbare energiebronnen verhoogt, kan het een project zijn dat de veiligheid van fietsen wil verbeteren, of kan het een project zijn dat internationale solidariteit met vluchtelingen wil opwekken enz.

 

Wat doe je als projectontwerper?

  • Je ontwerpt samen met leden projecten.
  • Je lanceert het project dat je samen hebt ontworpen, met ondersteuning van het nationale bestuur.
  • Je volgt samen met het nationale bestuur de lokale afdelingen of Jong Groen leden die het project willen kopiëren, op en geeft hen raad als ze hulp nodig hebben bij de (lokale) lancering.

 

Gewenste kwaliteiten van een projectontwerper?

  • Je hoeft geen evenementen in het verleden georganiseerd te hebben om een project te kunnen lanceren. Indien je dit wel al hebt gedaan, is dit natuurlijk een troef.
  • Je bent geïnteresseerd in een maatschappelijk thema en wil andere mensen overtuigen van de urgentie ervan via een project.
  • Je brengt graag mensen samen om te brainstormen over oplossingen voor maatschappelijke problemen.
  • Je hebt een hart voor solidariteit en wil via projecten de solidariteit in onze samenleving verhogen.

Let op, voor dit engagement is lidmaatschap van Jong Groen een vereiste. Lid worden van Jong Groen kan makkelijk en kosteloos via https://www.jonggroen.be/word_lid

 

“What we offer”

Wij bieden jou een team dat je zal ondersteunen bij het ontwerp, de praktische regeling, de lancering en uitbouw van het project.

Je leert een project te ontwerpen en uit te voeren, in groep te werken, verantwoordelijkheid te nemen, om te gaan met kritiek en hoe sociale media tegenwoordig een cruciale rol kunnen spelen in de lancering van een project.

 

 

Meld je aan als projectontwerper.

#detoekomstisvanons