24 feb 2021

Vlaamse politieke jongerenbewegingen vragen om de afschaffing van de avondklok

De Vlaamse jongerenpartijen Jong VLD, Jong Groen, Jong N-VA, JONGCD&V en Jongsocialisten ijveren gezamenlijk voor de afschaffing van de avondklok.

“De jeugd snakt al te lang naar meer perspectief en versoepeling van bepaalde maatregelen” klinkt het bij de voorzitters. Het samenscholingsverbod is voldoende om contacten te beperken, een avondklok is de maatregel teveel. De jongeren zijn van mening dat de avondklok intussen enkel een handhavingsmechanisme is geworden met tal van nadelige effecten en dat geen juiste drijfveer kan zijn en blijven. 

 

De jongeren wijzen erop dat de avondklok intussen quasi 4 maand in voege is. “Elke inperking van onze fundamentele vrijheden en grondrechten moet voldoen aan de criteria van noodzakelijkheid, efficiëntie en proportionaliteit. De avondklok had zijn plaats binnen een ruimer palet aan maatregelen om een mogelijke derde golf af te wenden en de overbelasting van ziekenhuizen te vermijden.” vinden de jongeren. Voor de jongerenpartijen is de vraag die nu gesteld moet worden duidelijk: “Is de avondklok binnen de huidige corona-context nog noodzakelijk en zijn de negatieve effecten in proportie met de positieve?” 

De jongeren maken zich zorgen over het gemak waarmee de avondklok wordt bestendigd. Het riedeltje ‘wat doe je 's nachts nog buiten’, getuigt van een ondraaglijke lichtzinnigheid en zet het debat op een hellend vlak. Tijdens deze pandemie worden precedenten gesteld die onze samenleving nog zuur kunnen opbreken. De meest effectieve maatregel is en blijft: afstand houden. 

Er zijn nog té veel vragen onbeantwoord, terwijl de avondklok verder tikt en de moed dieper wegzakt dan ooit. De jongeren vragen zich af of hoe zinnig de avondklok nog is als mensen hun contacten naar overdag verplaatsen, om de avondklok te omzeilen. Zorgt een avondklok wel voor de juiste spreiding van verplaatsingen? 

Met de lente in aantocht neemt het land een veranderend levensritme aan en daarmee zien de jongeren letterlijk en figuurlijk licht aan het einde van de tunnel. Ze willen er ook op wijzen dat mensen snakken naar een ventieltje om wat druk af te laten. “Het is allesbehalve aangenaam als je na het werk nog even op bezoek wilt gaan bij je knuffelcontact, maar een alarm moet inschakelen en halverwege het dessert naar huis moet omdat je voor de avondklok thuis moet zijn. Dit terwijl je geen enkele “echte” regel overschrijdt.” 

De jongerenvoorzitters zijn duidelijk: deze pandemie vereist maatwerk, constante evaluatie én evolutie. De maatregelen moeten weloverwogen genomen worden en aangepast worden naar de context van het moment. “Een maatregel als de avondklok is een maat(regel) voor niets. Het aan banden leggen van de bewegingsvrijheid van mensen kan enkel als laatste redmiddel. Laat ons dat zo houden.”


Jong Groen - Paola Travella

Jong VLD - Tess Minnens

Jong N-VA - Viktor Rooseleer

Jongsocialisten - Jaro Verberck

Jong CD&V - Kevin Maas

#detoekomstisvanons