Profielen RvB 2021-22

Heb je zin om één of twee jaar lang de vzw Jong Groen mee vorm te geven? Dan heb je misschien wel interesse om je kandidaat te stellen voor de raad van bestuur! Zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Je leest er hier alles over! 

De raad van bestuur komt een tiental keer per jaar samen. Belangrijker dan ervaring is je motivatie en interesse in de zakelijke kant van een vzw. Verwachte tijdsbesteding:

  • RvB-vergaderingen in Brussel → 1 avond per maand
  • Beantwoorden van vragen  via e-mail → +/- 4u per week
  • Functiespecifiek werk → +/- 1u per week
  • Je werk terugkoppelen aan een AV → 2 AV’s (halve dag) per jaar

Alle leden van de raad van bestuur hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Voor elk van deze functies kan je ook mensen nominerenNormaal worden deze functies voor 2 jaar verkozen, maar uitzonderlijk worden dit jaar 3 functies voor slechts 1 jaar verkozen. 

Voorzit.s.ter

Als voorzit.s.ter van de raad van bestuur (x/v/m) ben je de eindverantwoordelijke van de vzw Jong Groen. Je organiseert de zakelijke kant samen met de andere bestuurders. Je roept de raad van bestuur samen, stelt de agenda op en zit de raden van bestuur en algemene vergadering voor. Je motiveert, coacht en ondersteunt de bestuurders ploeg. Daarnaast volg je enkele trajecten op zoals het vervolgtraject van de JG5000 (meerjarenplan), ben je klankbord voor de thema’s van de andere leden van de raad van bestuur en neem je heel wat algemene taken voor je rekening. In deze functie wordt je voor twee jaar verkozen. 

Secretaris

De secretaris (x/v/m) ondersteunt het zakelijk beheer van Jong Groen. Je stelt de verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering op, volgt de erkenning van afdelingen op, zorgt dat het officiële papierwerk in orde is (bestuurders in de statuten vermelden, verzekeringen in orde brengen, ...) en je helpt bij het goede verloop van bestuursverkiezingen en algemene vergaderingen door ze (mee) te organiseren. Daarnaast neem je verantwoordelijkheid op als trekker van enkele andere projecten, in overleg met de rest van het team van de raad van bestuur. In deze functie wordt je voor twee jaar verkozen.

Financieel verantwoordelijke

De financieel verantwoordelijke (x/v/m) volgt de dagelijkse financiële administratie op, maakt en bewaakt het financieel beleid en ondersteunt andere Jong Groen vrijwilligers met het omgaan met geld van de vzw. 

Je ontvangt, betaalt en verwerkt facturen en onkostennota’s. Je stelt de jaarlijkse begroting op en presenteert die samen met het het jaarlijkse resultaat op de AV. Daarnaast maak en bewaak je ook  specifieke financiële beleidskaders (vb diversiteitsbeleid, sponsoring, weekends en zomerkampen…). Om onze vrijwilligers te ondersteunen, help je hen de juiste financiële keuzes te maken voor hun acties en maak je de onkostennota’s voor vrijwilligers overzichtelijk en beschikbaar. 

Om dit te kunnen doen hoef je zeker geen boekhouder te zijn. Het is belangrijk dat je punctueel bent en goed met cijfers en spreadsheets weg kunt. Omdat je vaak contact hebt met vrijwilligers, is het altijd handig dat je al die cijfers op een menselijke manier kan vertalen. Je krijgt hulp van ons geweldig boekhoudkantoor, dat zich ontfermt over alle administratieve en officiële documenten. Zij zullen je hier ook wegwijs in maken en je kunt hierop vertrouwen. Hun boekhoudsoftware maakt het allemaal zeer intuïtief.

In deze functie wordt je voor één jaar verkozen.

Personeelsverantwoordelijke

Wil je graag het personeel van Jong Groen ondersteunen? Als personeelsverantwoordelijke (x/v/m) ben je soms hun reddende engel, soms hun strenge opzichter. Anders gezegd komt alles wat met het personeel te maken heeft bij jou terecht. Je onderhoudt nauw de contacten met het sociaal bureau, dat zorgt voor de technische kant van de zaak (verwerking uurrooster, uitbetaling lonen, verzekeringen …). Daarnaast ken je het arbeidsreglement uit je hoofd en onderhoudt je goede contacten met de personeelsleden. Je zorgt voor tussentijdse evaluaties, intake en exitgesprekken, schrijft eventuele nieuwe vacatures uit en zorgt voor een optimale werksfeer. In deze functie wordt je voor één jaar verkozen.

ICT-verantwoordelijke

Ben jij een ecologische ICT’er die onze online infrastructuur draaiende te houden? Werk je gestructureerd en op lange termijn? Ben je hulpvaardig en geduldig? heb je inzicht in e-mail, domeinnamen en HTML/CSS/JS? Kan je andreen hierover war maken en complexe zaken uitleggen? Heb je een ecologisch hart? 

Als ICT verantwoordelijke (x/v/m) ondersteun je onze belangrijkste infrastructuur:  G Suite (mailaccounts), NationBuilder ( website en ledenbestand), Facebook, Twitter en Instagram. Je voert ook technische werken uit in Nationbuilder. Eén van de grote werken voor de komende jaren is ons privacybeleid. Voor deze functie is het dus  handig als je een klein beetje programmeer (HTML/JS) en/of layouting (CSS) skills hebt. 

Je helpt het personeel en de vrijwilligers met hun vragen over de verschillende software. Waar nodig stel je ook handleidingen op of geef je gericht vormingen. Je tracht een beleid uit te werken rond de gebruikte software (bv toegangsrechten) en het bewaren en gebruiken van ledengegevens. Daarnaast ondersteun je vrijwilligers in de toepassingen van de juiste instellingen (privacyrechten, e-mailboxen aanmaken) en doe je aanbevelingen over software.

In deze functie wordt je voor één jaar verkozen.

Heb je nog vragen? 

Voor informatie over de functies zelf contacteer je best Robbe, de voorzitter van de raad van bestuur. Of neem een kijkje op onze wie-is-wie pagina. 

Heb je vragen over de procedures rondom deze verkiezingen? Dan kan je steeds terecht bij Robbe (voorzitter van de raad van bestuur) of Remco (medewerker). 

#detoekomstisvanons