Quick link: download het onkostenformulier voor leden

 

Voor leden: terugbetaling vervoerskosten

Als lid kun je je vervoerskosten terugbetaald krijgen als je naar een Open Forum (bestuursverkiezing is er één van), AV of werkgroep komt. Gebruik de onkostennota voor leden. Hoe werkt die?

  • Via "bestand" > "kopie maken", kun je een kopie krijgen die je zelf kan aanpassen (als je ingelogd bent op Google!)
  • Vul het document volledig en correct in.
  • Neem een foto of scan van je ticket of betaalbewijs en plak deze onderaan het formulier
  • Mail een PDF van het formulier (via "bestand" > "downloaden" > "pdf")
  • Zend deze PDF naar [email protected]
#detoekomstisvanons