25 mrt 2022

Jong Groen zet Wonen verder op de agenda

Jong Groen organiseerde op 13 april een themadag rond Wonen en aansluitend vond ook het Woonprotest plaats. Na een gesprek met parlementsleden Celia Groothedde (Groen), Arnaud Verstraete (Groen) en Maxim Veys (Vooruit), kwamen ook SAAMO Antwerpen en Huurpunt aan bod om onze leden meer bij te leren over het woonthema. Na deze themadag konden alle Jong Groen leden stemmen voor een reeks nieuwe standpunten. Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de stemming, gebeurde deze volledig online.

 

De leden van Jong Groen kijken duidelijk met heel wat bezorgdheden naar het huidige woonbeleid en voelen de impact ook in hun eigen leefwereld. Ze vinden dan ook dat er meer moet worden geïnvesteerd in studentenkoten opdat studenten  de private huurmarkt minder onder druk zetten. Dit dient volgens hen te gebeuren door investeringen in de huidige studentenkoten enerzijds alsook door het bouwen van nieuwe studentenkoten anderzijds. “De afgelopen 20 jaar kwamen er immers heel wat studenten bij, terwijl de wooneenheden die voor hen werden gebouwd heel beperkt bleven. Dit zet de particuliere woningmarkt enorm onder druk, doordat studenten samen een woning gaan huren op deze markt en zo de huurprijzen voor iedereen omhoog duwen.” zegt covoorzitter Paola Travella.

 

In hun eigen leefwereld liggen ze dan ook wakker van hoe zij in de toekomst zullen moeten gaan wonen, is een woning straks immers nog betaalbaar? Of moeten we gaan kijken naar nieuwe woonvormen? En hoe kunnen we het makkelijker maken om effectief van zo’n nieuwe woonvorm gebruik te maken? Het is vanuit die vragen dat Jong Groen dan ook pleit voor een nieuw statuut voor tiny houses, opdat mensen er permanent in kunnen wonen.

 

Naast de studenten dient er volgens Jong Groen ook extra aandacht te worden geschonken aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Daarom schuiven we vandaag ook het principe van ‘housing first’ naar voren, waarbij mensen in een kwetsbare situatie eerst een woning krijgen. Vandaaruit volgt dan een intensieve begeleiding naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. “Het gebrek aan een degelijke vaste woning leidt immers vaak tot allerlei problemen, waardoor de begeleiding en het voldoen aan de criteria bemoeilijkt wordt, hetgeen al te vaak uitmondt in een vicieuze cirkel. Dankzij housing first moeten mensen zich niet in de schulden werken om adequaat en veilig te kunnen wonen.” zegt covoorzitter Jordy Sabels.

 

“We dachten ook na over hoe we in de toekomst moeten gaan bouwen en we zien daar echt een toekomst voor zogenaamde aanpasbare woningen.” zegt Travella. Die woningen kunnen gemakkelijk, en tevens met minder bouwmateriaal en minder bouwafval worden aangepast aan veranderende woonsituaties. In de toekomst moeten we ook meer plaats maken voor sociale woningen, daarom pleiten we voor een verplicht quota van 20% sociale woningen bij nieuwbouwprojecten. “Om de lange en groeiende wachtlijsten voor sociale woningen in te korten dienen nieuwbouwprojecten steeds te investeren in het bouwen van sociale woningen. Door een bindend quota op te leggen verzekert de overheid en de samenleving er zich van dat er genoeg sociale woningen worden gebouwd.” sluit Sabels af.

 

Reacties

#detoekomstisvanons