Info Bestuursfuncties

Bestuur

Heb je interesse om je kandidaat te stellen voor het nationaal bestuur van Jong Groen? Maar zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Dan ben je op de juiste plek! Je vindt eerst meer algemene info over een engagement in het nationale bestuur, daaronder lees je per functie wat er zoals van je verwacht wordt. Heb je na al die info toch nog vragen? Contacteer dan gerust de huidige covoorzitters Laura en Kilian of onze coördinator Remco.

Het bestuur algemeen

Het nationaal bestuur staat in voor de dagelijkse werking van Jong Groen. Ze werken dus acties uit, organiseren evenementen, beheren onze sociale media, ondersteunen de lokale afdelingen, gaan linken aan met jong groenen over heel Europa, begeleiden werkgroepen, nemen deel aan het publieke politieke debat, ondersteunen vrijwilligers en werken standpunten uit. Je ziet het: er is plek voor elk talent! De bestuursploeg draagt inhoudelijk (politiek en beweging) de eindverantwoordelijkheid van Jong Groen. Het bestuur wordt ondersteund door twee personeelsleden en de raad van bestuur.

Een aantal nuttige zaken om te weten over het bestuur in het algemeen:

 • Je mag je als Jong Groen lid kandidaat stellen voor een bestuursfunctie ongeacht je opleiding, genderidentiteit, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sociale achtergrond of een eventuele fysieke of mentale beperking. Wat telt is je engagement en gedrevenheid.
 • Als je verkozen wordt moet je aanwezig zijn op het bestuursweekend dat van vrijdagavond 23 september tot zondagmiddag 25 september zal plaatsvinden. Hier maak je kennis met elkaar en zet je samen plannen op voor het hele jaar. Dus erbij zijn is een must! Hou dat weekend nu al vrij als je overweegt je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
 • Als verkozen bestuurslid neem je in principe aan alle bestuursvergaderingen deel. De data van die vergaderingen leg je vast samen met de rest van het bestuur. Hou rekening met één weekavond om de twee weken. Traditioneel vinden die vergadering plaats in Brussel, maar in overleg kan dit ook elders of online.
 • Los van de specifieke taken per functie (zie hieronder), zijn er ook enkele taken die alle bestuursleden op zich nemen:
  • Elk bestuurslid organiseert minstens één nationale Jong Groen activiteit en volgt minstens één andere activiteit van erg dicht op.
  • Alle bestuursleden helpen steeds bij het organiseren van alle activiteiten (voor, tijdens en na). Die activiteiten gaan door overal in België (in principe wel altijd bereikbaar met het openbaar vervoer). 
  • Nationale bestuursleden nemen ook geregeld deel aan activiteiten van lokale afdelingen van Jong Groen.
 • Samen is dat al snel twee dagen per maand (weekends) en geregeld een avond tussendoor. Als bestuurslid neem je dus een stevig engagement op. Wees je bewust dat dit een impact kan hebben op je andere engagementen of hobbies. 
 • Als bestuurslid heb je een eigen functie, maar je engagement is zoveel meer. Boven alles ben je deel van een team en ga je dus met andere bestuursleden en vrijwilligers aan verschillende projecten werken. Ook als die niet direct binnen je functie vallen.
 • Wat je functie ook is, als bestuurslid ben je een aanspreekpunt voor alle leden van Jong Groen. Je helpt iedereen, en zeker nieuwe leden, een plek te vinden binnen Jong Groen.
 • Moet je in je functie een trein opspringen of wat inkopen doen? Geen zorgen: Jong Groen betaalt de kosten die je maakt steeds terug. Heb je toch nog vragen, of voel je nog een financiële drempel om je kandidaat te stellen? Je financiële situatie mag je uiteraard niet tegenhouden om een bestuursfunctie op te nemen. Neem dus in alle vertrouwen en discretie contact op met Remco, coördinator van Jong Groen: [email protected] of +32 479 20 56 81. Samen vinden jullie steeds een oplossing! 

Hoe wordt het bestuur samengesteld?

 • Over het hele bestuur moet er een genderbalans zijn. Dat betekent concreet dat maximaal 5 bestuursleden dezelfde genderidentiteit mogen hebben. De voorzit.s.ter en ondervoorzit.s.ter mogen wel dezelfde genderidentiteit hebben, zolang het evenwicht over het hele bestuur gewaarborgd is.
 • We streven ernaar dat minimaal 3 leden van het bestuur jongeren zijn dan 25 jaar. Bij het aanduiden van de overige bestuursleden krijgen kandidaten jongeren dan 25 jaar voorrang op de overige kandidaten totdat er 3 leden van het bestuur jonger dan 25 jaar zijn.
 • Alle bestuursleden hebben een specifieke functie, met bijkomende verantwoordelijkheden. Voor elk van deze functies kan je mensen nomineren. Wil je meer informatie over deze functies? Twijfel dan niet om het huidig bestuursduo te contacteren met je vragen: [email protected] en [email protected]

Het voorzittersduo: Voorzit.s.ter en ondervoorzit.s.ter of co-voorzit.s.ters

Heb je zin om aan de kar te trekken bij Jong Groen? Je weet waar je naartoe wil met onze organisatie? Enthousiasmeer je graag de mensen rondom je? Heb je geen schrik van een vergadering en ga je flexibel om met een drukke agenda? Ben je een organisatietalent? Bouw je graag een netwerk uit en contacteer je makkelijk mensen? Ben je een geboren teamspeler? Hak je makkelijk lastige knopen door? Dan is het voorzitterschap iets voor jou! 

Opgelet: Je kan je enkel als duo kandidaat stellen en je kan maar in één kandidaten duo opkomen. Je kan opkomen als covoorzit.s.ters of als voorzit.s.ter en ondervoorzit.s.ter. 

Een voorzittersduo dat alles voor het zeggen heeft en héél Jong Groen trekt? Zet dat maar uit je hoofd! De voorzitters zijn vaak het publiek gezicht van Jong Groen, maar werken achter de schermen nauw samen met een grote ploeg vrijwilligers, werkgroepen en afdelingen om Jong Groen op nationaal niveau richting te geven. Dat zorgt ervoor dat jullie heel diverse taken hebben: 

 • De twee voorzit.s.ters trekken samen de nationale werking. 
  • Jullie staan hiervoor in nauw contact met het personeel. 
  • Jullie zetelen in de Raad van Bestuur van Jong Groen. (+/- 10 vergaderingen per jaar) 
  • Jullie zitten enkele keren per jaar samen met de voorzitters van Groen voor politiek strategische overleggen.
  • Jullie staan in voor de link en samenwerking tussen het bestuur, de Algemene Vergadering en het personeel van Jong Groen
 • De precieze taakverdeling bepalen jullie zelf, maar belangrijk is wel dat één iemand (de voorzit.s.ter) de politieke werking van Jong Groen trekt, en een ander (de ondervoorzit.s.ter) het bewegingsluik overziet.
 • Het voorzittersduo is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het nationale bestuur. 
  • Dat wil zeggen dat jullie de vergaderingen van het bestuur voorbereiden en voorzitten (+/- één vergadering per twee weken) 
  • Dat jullie bestuursleden ondersteunen in hun werking, nationale werkgroepen mee opvolgen, en de prioriteiten en het jaarplan van de bestuursploeg bewaren 
  • Jullie treden dus op als coaches voor de bestuursleden.
 • De voorzit.s.ter of covoorzit.s.ter politiek is de woordvoerder van Jong Groen. 
  • Je vertolkt de standpunten van Jong Groen en staat daarvoor in contact met de pers en andere organisaties (zoals Groen) 
  • Je volgt de communicatie van Jong Groen op en bent dus vlot met sociale media
  • Je zit de vergaderingen van het open forum voor, waar de leden standpunten innemen. 
  • Je vertegenwoordigde Jong Groen op debatten
 • De ondervoorzit.s.ter of covoorzit.s.ter beweging overziet en begeleidt de interne werking. 
  • Als teamspeler en netwerker sta je dicht bij de leden en de afdelingen, zowel online als in real-life. 
  • Je bent dus makkelijk aan te spreken en stelt je toegankelijk op (ook digitaal).  
  • Je volgt het vrijwilligersbeleid mee op en zorgt er mee voor dat al onze leden in vlaanderen en brussel écht betrokken zijn bij Jong Groen.

Wat je hier kan oppikken

 • Leiding geven aan een team 
 • Een groot (politiek) netwerk
 • Pers en media ervaring 
 • Doorgedreven interpersoonlijke skills 
 • Kennis over de werking van een vzw in het jeugdwerk

Afdelingsverantwoordelijke

Begrijp jij als geen ander dat de kracht van Jong Groen bij de lokale afdelingen ligt? Sta je vol bewondering voor alle activiteiten en initiatieven die afdelingen steeds weer organiseren, met heel beperkte middelen? Heb je zin om al dat enthousiasme te ondersteunen en versterken? Reis je graag rond in eigen land? 

 • De afdelingsverantwoordelijke zorgt dat er een beleid is gericht op de ondersteuning van de lokale afdelingen. Zo speel je dus een cruciale rol in het garanderen dat Jong Groen heel wat goed draaiende afdelingen heeft. 
  • Hiervoor bewaak je het deel van het jaarplan met betrekking tot de lokale werking.
 • Samen met het personeel ben je het aanspreekpunt voor lokale afdelingen: 
  • Je vangt hun vragen en bezorgdheden op, 
  • Je organiseert vormingen waar nodig, en zorgt voor een goede dynamiek en informatie uitwisseling tussen afdelingen onderling. 
  • Je coördineert het bestuur in hun bezoeken aan de afdelingen.
 • Je helpt nieuwe afdelingen met hun opstart of verouderende afdelingen met hun doorstart.
 • Je kan ook actief op zoek naar waar we nieuwe afdelingen uit de grond kunnen stampen.
 • Tenslotte trek je ook de werkgroep Afdelingen.
  • Je stuurt deze groep aan en zorgt voor de link tussen hen en het nationale bestuur 
  • Binnen deze groep werken jullie aan manieren om de afdelingen te versterken waar nodig. 

Wat je hier kan oppikken: 

 • Een goede kennis van vrijwilligersbeleid 
 • Ervaring met spreken voor groepen 
 • Ervaring in het begeleiden van workshops, vormingen etc

Internationaal Secretaris

Heb je een grote interesse in Europese en internationale thema’s? Wil je een netwerk opbouwen van jonge ecologisten actief over heel Europa? Heb je zin om onze Europese federatie (FYEG) beter te leren kennen? Wil je ons contact met onze vrienden van écolo j versterken? Spreek je een aardig mondje Engels en Frans? 

 • De internationaal secretaris is het kruispunt tussen Jong Groen en de internationale jong groene beweging.
  • Samen met je werkgroep ben je verantwoordelijk voor de afvaardiging van Jong Groen in de algemene vergadering van de Federation of Young European Greens (FYEG) waar je o.a. onze standpunten gaat verdedigen. 
  • Je staat ook in voor de informatiedoorstroming tussen Jong Groen en FYEG en tussen Jong Groen en andere europese jonge groenen. 
  • Je bent ook verantwoordelijk voor de communicatie met, en eventuele afvaardiging aan, de wereldwijde “Global Young Greens”. 
 • In nauwe samenwerking met het voorzittersduo neem je ook de communicatie met onze franstalige zusterorganisatie écolo j voor je rekening. 
 • Ten slotte zorg je ervoor dat Jong Groen en onze leden alle kansen kunnen grijpen die er internationaal geboden worden; 
  • Je zorgt ervoor dat Jong Groenen kunnen deelnemen aan acties, vormingen, zomerkampen, meetings en andere events georganiseerd doorheen Europa. 
  • Je helpt Jong Groenen op Erasmus om in contact te komen met de lokale groene jongerenpartij en zorgt dat buitenlandse groen gezinde jongeren de kans hebben hier in België mee aan te sluiten.

Wat je hier kan oppikken

 • Een breed netwerk onder jonge Europese activisten en politici
 • Een kans om de Europese politiek van dichterbij te volgen 
 • Ervaring met vergaderingen en besluitvorming in een multiculturele omgeving 

Pers- en Communicatieverantwoordelijke

Ben je een krak in communicatie en schrijf je vlotjes toffe teksten? Begrijp je hoe de pers en (sociale) media functioneert? Gaan je ogen blinken bij het idee om facebook en instagram strategieën uit te werken? Steek je graag filmpjes en visuals in elkaar? Wil je leren en groeien in je communicatie skills?  

 • Het bestuurslid ‘pers en communicatie’ verzorgt de dagelijkse communicatie van Jong Groen. 
  • Je zorgt voor regelmatige inhoud op instagram, tiktok, facebook etc. 
  • Je brengt daarvoor een groepje Jong Groenen bijeen om je hierbij te helpen. 
   • Je stuurt deze groep aan en zorgt voor de link tussen hen en het nationale bestuur 
   • Samen kan je visuals, teksten, filmpjes etc. uitwerken om onze zichtbaarheid te verhogen. 
 • Je staat ook in voor de communicatie over onze acties en standpunten. 
  • Daarvoor werk je nauw samen met de rest van de bestuursploeg. 
  • Je staat de voorzitters en politiek secretaris bij in het uitwerken van persteksten, opiniestukken en interviews. 
 • In onderling overleg kan je op verschillende onderdelen van pers en communicatie bijgestaan worden door personeel en andere bestuursleden (in het bijzonder de voorzit.s.ter politiek). Jij behoudt wel steeds de eindverantwoordelijkheid.

Wat je hier kan oppikken

 • Ervaring met communicatie planning en strategieën  
 • Ervaring in het professioneel gebruik van sociale media 
 • Pers en media ervaring
 • Teamwork

Bestuurslid Actie

Ben je een creatieve activist? Kom je steeds gedreven op straat om onrecht aan te klagen? Zie je jezelf als een doener met organisatietalent? Schuilt er een hacktivist en/of knutselaar in je? Maak je graag anderen voor acties warm?

 • Het bestuurslid Actie is verantwoordelijk voor het organiseren van Jong Groen acties die ofwel passen in het jaarplan van het nationaal bestuur, ofwel inpikken op de actualiteit.
 • Je staat ook in voor de aanwezigheid van Jong Groen op acties van andere organisaties uit het belgische middenveld zoals klimaatmarsen, vakbondsacties, manifestaties van Hart boven Hard, Pride, enz.
 • Je trekt de actiewerkgroep ‘Ecowarriors’ (zowel online als in real life) 
  • Je stuurt deze groep aan en zorgt voor de link tussen hen en het nationale bestuur 
  • Samen werken jullie acties uit met impact op in onze samenleving en die de zichtbaarheid van Jong Groen versterken.
 • Je ondersteunt, faciliteert en vormt Jong Groen vrijwilligers in het organiseren van acties, zowel lokaal als nationaal. 
  • Hiervoor werk je nauw samen met de pers- en communicatieverantwoordelijke, het voorzittersduo, afdelingen en werkgroepen. 
 • Tot slot ben je het aanspreekpunt voor vrijwilligers die bottom-up acties willen opzetten. Je zorgt voor een goede samenwerking tussen die vrijwilligers en het bestuur.

Wat je hier kan oppikken

 • Het organiseren van acties met impact en visibiliteit
 • Planning en organisatie methoden en tools 
 • Teamwork en het faciliteren van beslissingen in groep 
 • Spreken voor groepen en in het openbaar

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

Motiveer en enthousiasmeer je graag? Ben je geboeid door groepsdynamieken? Denk je graag na over hoe een beweging zo inclusief mogelijk te werk kan gaan? Babbel je graag met leden en zeker de nieuwe leden? Weet jij hoe je mensen opvangt en zich thuis kan laten voelen? 

 • Als bestuurslid vrijwilligersbeleid begeleidt je de vrijwilligers van Jong Groen zo goed mogelijk in hun engagement en zorg je ervoor dat iedereen een engagement op maat vindt. 
  • Je staat dus in voor het rekruteren, onthalen, coachen en vormen van Jong Groen vrijwilligers. 
  • Daarnaast sta je ook in voor het “exit-beleid” zodat oud-leden of uittredende bestuursleden betrokken blijven. 
  • Je zorgt ook voor de bedanking van de actieve leden. 
 • Daarnaast werk je het Jong Groen vrijwilligersbeleid verder uit en innoveer je dit samen met de rest van de bestuursploeg vanuit jullie visie. 
  • Daarin heb je speciale aandacht voor inclusie en diversiteit 
 • Binnen het bestuur neem jij een coördinerende rol op om bestaande en nieuwe leden actief te betrekken 
  • Je maakt hen warm om naar activiteiten te komen 
  • Je zet belrondes op naar (nieuwe) leden. 
 • Binnen het bestuur ben je het aanspreekpunt voor vragen rond vrijwilligersbeleid van je teamgenoten. 
  • Je helpt bestuursleden met het opzetten en ondersteunen van hun werkgroepen. 
  • Je helpt vragen van afdelingen over vrijwilligersbeleid te beantwoorden. 
 • Dit alles doe je in samenwerking met de studentenverantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijke, afdelingsmedewerker en de ondervoorzit.s.ter.

Eventuele ervaring met het management van een grote groep vrijwilligers, inclusiviteitsbeleid, het opzetten van workshops en vormingen of inzicht in online platformen zoals Nationbuilder is een pluspunt. 

Wat je hier kan oppikken

 • Een doorgedreven kennis van vrijwilligersbeleid 
 • Kennis over en vooral ervaring met het uitwerken van inclusiviteit en diversiteit binnen een organisatie. 
 • Teamwork
 • Het geven of begeleiden van vormingen

Bestuurslid Basisdemocratie en Standpunten

Is democratie voor jou een kernwaarde? Vind je inspraak van leden cruciaal in de werking van Jong Groen? Heb je ideeën over hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken? Wil je zoeken naar hoe we onze standpunten nog meer gedragen en inclusief kunnen opstellen? 

 • Als bestuurslid basisdemocratie en standpuntbepaling zorg je ervoor dat de leden van Jong Groen op een zo inclusief mogelijke manier de standpunten van Jong Groen kunnen bepalen. Basisdemocratie is hierbij een kernwaarde. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het democratisch karakter van Jong Groen, de Open Fora (waar we officieel standpunten kunnen vastleggen), en hoe deze standpunten worden bepaald. 
 • Je staat tevens in voor het verder e-democratisch maken van Jong Groen en zet daarom verder in op de online open fora en het e-democratisch karakter van de Jong Groen congressen. 
 • Daarnaast sta je ook in voor het beheer en toegankelijk maken van de gestemde standpunten, opiniestukken en debatfiches. Zo kunnen we steeds transparant zijn over waar we echt voor staan. 
  • Je zorgt voor een overzichtelijke en inclusieve presentatie van de standpunten op de website en bent de beheerder van de standpuntenbundel van Jong Groen.
 • Je bewaakt dat de leden voldoende de kans krijgen om onderling over hun politieke ideeën in debat te gaan, onder andere op Open Fora. 
 • Je trekt de organisatie van het jaarlijkse Congres en het opstellen van de nieuwe standpunten van Jong Groen. 
 • Je zorgt er ook voor dat de standpunten van Jong Groen up-to-date blijven en elkaar niet tegenspreken. 
 • Je staat ook steeds klaar om de vragen van het bestuur en de leden in verband met de standpunten van Jong Groen te beantwoorden.
  • Je ondersteunt leden van Jong Groen die op debatten worden uitgenodigd met heldere info over onze standpunten (bvb via debatfiches) 
  • Je ondersteunt de voorzitters, politiek secretaris en communicatieverantwoordelijke wanneer zij complexe inhoudelijke vragen krijgen over onze standpunten. 

Wat je hier kan oppikken

 • Ervaring met het organiseren van grotere evenementen en congressen.
 • Praktische ervaring met basisdemocratische manieren van besluitvorming. 
 • Kennis over digitale basisdemocratie en de uitdagingen daarbij.
 • Een sterke inhoudelijke kennis van waar het ecologisme voor staat.

Studenten en Scholierenverantwoordelijke

Heb je een hart voor de studenten en scholieren die zijn aangesloten bij Jong Groen? Wil je hun impact op de scholen, campussen en universiteiten versterken? Vind je de stem van scholieren en studenten binnen Jong Groen een noodzaak?  

 • De studenten en scholieren verantwoordelijke trekt de nationale studentenwerking en zet een werking op voor scholieren. 
 • Net zoals de afdelingsverantwoordelijke met afdelingen, ben je het aanspreekpunt van de studenten-werking van Jong Groen. 
  • Je ondersteunt de studenten afdelingen in hun vragen en problemen. 
  • Je volgt hun werking en activiteiten op. 
  • Je zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en de studenten afdelingen. 
 • Je helpt Studenten afdelingen om nieuwe leden aan te trekken.
 • Je gaat actief op zoek mensen die in andere studentensteden (inclusief hogescholen) afdelingen willen opzetten.
 • Je zit het studenten-overleg voor en zorgt er zo voor dat de afdelingen elkaar ontmoeten en kunnen uitwisselen. 
 • Je rapporteert aan het bestuur en plaatst studenten en scholierenthema’s op de agenda van Jong Groen. 
 • Samen met de rest van het bestuur zet je een werking op die zich richt op scholieren. 
  • Je neemt daarvoor contact op met scholen en scholieren
  • Je zoekt manieren om scholieren te bereiken en hen te informeren over Jong Groen en het ecologisme. 
  • Je werkt manieren uit waarop we scholieren kunnen bevragen over hun wensen en noden binnen Jong Groen. 
  • Je zet activiteiten op die zich richten op scholieren.

Wat je hier kan oppikken

 • Een goede kennis van vrijwilligersbeleid 
 • Ervaring met spreken voor groepen 
 • Ervaring in het begeleiden van workshops, vormingen etc. 

Politiek secretaris

Heb jij een passie voor alles wat met politiek te maken heeft? Wil je graag mee de politieke lijnen uitzetten van Jong Groen? Draag je graag het ecologisme uit in de pers en media? Interesse in de lokale politiek en de rol van jongeren daarin? Geboeid door de actualiteit? Dan is deze functie iets voor jou!

 • Je werkt nauw samen met de co-voorzitters en het bestuurslid pers & communicatie om de standpunten extern uit te dragen. 
  • Je helpt met het schrijven van persberichten en opiniestukken. 
  • Je ondersteunt de debat voorbereidingen van de co-voorzitters en andere leden van Jong Groen die worden uitgenodigd voor een debat. 
 • Je ondersteunt ook andere Jong Groenen die een idee naar de pers willen brengen. 
 • Je ondersteunt Jong Groenen die (lokaal) verkozen zijn en een politiek mandaat uitvoeren. 
  • Je brengt hen samen om ervaringen en ideeën uit te wisselen 
  • Je werkt ondersteuning uit, afhankelijk van hun noden. 
 • Daarnaast ben je ook een steunpilaar voor het voorzittersduo. 
  • Je bent een discussiepartner voor de co-voorzitters
  • Je helpt bij snelle besprekingen over politiek strategische beslissingen.
  • Je denkt mee na over gezamenlijke communicatie met Groen en andere externe partners. 
 • Opgelet: In het bestuursjaar voor of tijdens verkiezingen neemt de politiek secretaris de rol op van campagneleid.st.er
  • In samenspraak met het bestuur coördineer je dan de verkiezingscampagne van Jong Groen.
  • Je zorgt ervoor dat jongeren zichtbaar zijn als kandidaten op de lijsten van Groen. 
  • Je zorgt ervoor dat thema’s die belangrijk zijn voor jongeren prominent aanwezig zijn in de campagnes 
  • Je zorgt ervoor dat jongeren geïnformeerd zijn over hoe ze hun stem kunnen uitbrengen en waarom dit belangrijk is.
 • Kortom, je rol is om Jong Groen nog meer op de politieke agenda plaatsen! 

Wat je hier kan oppikken: 

 • Pers en media ervaring
 • Een goede kennis van hoe politiek écht werkt
 • Een breed netwerk onder jongeren met een verkozen mandaat 
 • Inzicht in politieke strategie

Terug naar de overzichtspagina. 

Reacties

#detoekomstisvanons