Inclusief & Divers

Multiculturalisme is het streven naar en behoud van een maatschappij waarin verschillende culturen gelijkwaardig naast elkaar bestaan.[1] Multiculturalisme is het tegenovergestelde van monoculturalisme, waarin wordt gestreefd naar maximale assimilatie en integratie.


en meer voor slide 2

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons