30 apr 2019

High Five voor een betere mobiliteit

Mobiliteit is zoveel meer dan een verplaatsing van A naar B. Mobiliteit is ook en vooral het recht op deelname aan de maatschappij, of het nu gaat om verplaatsingen naar familie, school, bakker of werk.

Er is echter iets grondig mis met de mobiliteit in België. Ellenlange files, ondermaats openbaar vervoer, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan en moet anders.

Daarom wil Jong Groen op vijf oplossingen inzetten, onze high five voor een betere mobiliteit.

Oplossing 1: Onze ruimtelijke wanorde vervangen door een echte ruimtelijke ordening. De huidige versnippering, het gebrek aan beleid en het almaar uitstellen van de betonstop maken het schier onmogelijk om een sterk en succesvol mobiliteitsbeleid te realiseren. Duurzame mobiliteit? Hoe doe je dat, als vele Vlamingen enkel bij de bakker geraken door de auto te gebruiken? Iedereen met het openbaar vervoer? Maar waar leg je de haltes, als er geen duidelijke bewoningskernen zijn? Hoe motiveer je mensen om de fiets te gebruiken, wanneer zij wonen in de 13.000 kilometer lintbebouwing die zich langs de Vlaamse steenwegen slingert? Door meer geconcentreerd te gaan wonen, hebben mensen hun voorzieningen als scholen en winkels dichterbij en worden bussen rendabeler.

Oplossing 2: Een ambitieus investeringsplan in ons openbaar vervoer. De voorbije legislatuur werd sterk bespaard op openbaar vervoer. Maar liefst 2.1 miljard euro op het spoorverkeer en nog eens honderden miljoenen op De Lijn. En de gevolgen laten zich voelen: het aantal afgelegde kilometers met trams en bussen daalde met 10% sinds 2009, en heel wat vroege en late treinverbindingen verdwenen spoorloos. Daarom moeten we werk maken van meer verbindingen die veel frequenter en bovendien stipter rijden, ook in landelijke gebieden; voor nachttreinen tussen grote steden, en meer vroege en late treinen op andere lijnen. Voor trams en bussen gaan we voor een hogere frequentie en meer vroege en late verbindingen. In en rond grote steden pleiten we voor de creatie van een nachtnet. Voor grote fabrieksterreinen en havengebied kan openbaar vervoer voorzien worden dat afgesteld is op de shiften van werknemers, wat nu heel vaak niet het geval is.

Oplossing 3: Voor reizen binnen Europa moet en kan de trein de goedkoopste en comfortabelste optie worden. Wie leest over het Europa van enkele decennia tot een eeuw geleden valt in verbazing over hoe vlot de trein vroeger mensen vervoerde tussen steden als Madrid, Brussel, Berlijn, Wenen en Boedapest. Nachttreinen speelden daarin een cruciale rol: ze lieten toe om geen werk- of vakantiedagen te verliezen aan lange ritten. In feite zorgde een geweldig netwerk van nachttreinen voor een verbonden Europa. Laten we weer werk maken van een functionerend internationaal treinnetwerk doorheen gans Europa. Dit is heel haalbaar, onder meer door het afschaffen van subsidies voor kerosine en lokale luchthavens en door een einde te maken aan absurde regels die het regeringen verbieden om internationaal treinverkeer te ondersteunen.

Oplossing 4: We verminderen het aantal en de duur van files door onnodig gebruik van de auto te ontmoedigen. Door het oneerlijke belastingvoordeel voor salariswagens te vervangen door een mobiliteitsbudget voor iedereen, overtuigen we werknemers om meer voor het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets te kiezen. Dit is ook sociaal rechtvaardiger, aangezien nu slechts 10% van de (vooral rijkste) werknemers van de subsidies voor salariswagens kunnen genieten. Via een slimme kilometerheffing vermijden we dat mensen de auto nemen voor korte verplaatsingen, zeker in de filegevoelige gebieden. In ruil daarvoor schaffen we de belasting op de inverkeerstelling (BIV) af.

Oplossing 5: We kunnen ervoor zorgen dat het vervoer dat met de auto moet blijven gebeuren tegen 2035 geen schadelijke stoffen meer uitstoot. De afbouw van diesel- benzinewagens kunnen we vastleggen in een helder kader voor lage-emissiezones in Vlaanderen en Brussel. Zo kan iedereen op tijd inschatten of een geplande investering kan renderen en kan je een beroep doen op een premie voor een elektrische fiets of elektrische deelwagen of op een abonnement op openbaar en gedeeld vervoer. We dwingen op die manier ook de auto-industrie om sneller te investeren in koolstofneutrale motoren.

De mobiliteit in België kan dus nog heel wat beter. Jong Groen zet hierbij in op vijf oplossingen, onze high five. Door stads- en dorpskernen uit te bouwen in plaats van lintbebouwing maken we in de eerste plaats voorzieningen bereikbaar. Daarnaast kiezen we met meer investeringen voor goed openbaar vervoer waarbij op tijd komen de norm is. Ook Europees maken we de trein aantrekkelijker. Als vierde oplossing ontmoedigen we het onnodig gebruik van de auto ten voordele van het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets. Tot slot bouwen we de uitstoot van schadelijke stoffen door auto's tegen 2035 af. Met die vijf maatregelen zorgen wij voor minder files, minder vertragingen, minder vervuiling en vooral een goede mobiliteit voor iedereen.

Reacties

#detoekomstisvanons