16 sep 2016

Jong Groen ijvert voor Schauvliegebos...

... maar is niet welkom op haar kabinet

Dat het in Vlaanderen slecht gesteld is met onze bossen weet iedereen. De beste schattingen spreken van amper 13% bosareaal. Zelfs in drukbevolkte regio's als Londen, Ile-de-France en Nordrhein-Westfalen is er 2,5 keer zoveel bebossing. ‘Waar wachten we op?’ vraagt Jong Groen voorzitter Céline Van Den Abeele zich af. ‘Middelen zijn voor handen in het boscompensatiefonds, geschikte gronden zijn door de gemeenten in kaart gebracht, het draagvlak bij de bevolking is groot. Waarom dan die politieke onwil?’

Jong Groen bleef niet bij de pakken zitten en besloot de minister een duwtje in de rug te geven. 'Als mevrouw Schauvliege ‘oprecht’ minister van natuur wordt, willen wij uit dankbaarheid dat nieuwe bos als Vlaanderens eerste Schauvliegebos dopen.’ De jongeren hebben zelfs al een locatie gevonden: een kale grond in de Grote Nieuwendijkstraat in Mechelen die ingekleurd staat als boscompensatiegebied. “Als de stad Mechelen en de minister van natuur de handen in elkaar slaan, kan het snel gaan”, aldus Van Den Abeele.

In een mum van tijd ondersteunden meer dan 1000 mensen de oproep van de jongeren via een postkaartje gericht aan minister Schauvliege. ‘We waren overdonderd door het enthousiasme voor onze actie’, getuigt Van Den Abeele. ‘de bezorgdheid over onze bossen leeft op straat.’ Meer rust, zuurstof en ‘het maakt me gelukkig’ zijn vaak voorkomende boodschappen. Boven alles wil de Vlaming echter meer bos voor de kinderen.

Jong Groen had deze kaartjes graag persoonlijk aan de minister overhandigd om het voorstel toe te lichten. Helaas ging de minister hier niet op in of zoals haar kabinet het verwoordde: 'De minister gaat graag met alle partijen in debat op de daartoe gebruikelijke fora'. Van Den Abeele betreurt die beslissing: 'De minister lijkt 'de gebruikelijke fora' te verengen tot het parlement, waar wij als jongerenpartij uiteraard niet in zetelen. Een gemiste kans voor de minister om te bewijzen dat ze het debat niet schuwt.'

Om de post toch op bestemming te krijgen ging Jong Groen de kaartjes dan maar zelf afgeven. Het eerste boompje van het Schauvliegebos, dat Jong Groen graag als cadeau aan de minister overhandigd had, hebben ze bij het onthaal moeten achterlaten.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons