08 apr 2020

4 maatregelen om studenten te helpen tijdens de coronacrisis

Gesloten universiteiten, online lessen en daar bovenop komt nog de stress en bezorgdheid om de toekomst. Deze situatie is zwaar voor veel studenten. Om het doenbaarder te maken, hebben wij 4 voorstellen.

 

1️⃣Laat thesissen later indienen
De bibliotheken zijn gesloten waardoor, veel studenten niet het nodige onderzoek kunnen doen. Daarom vragen we dat studenten hun thesissen later mogen indienen.

 

2️⃣Extra ondersteuning voor studenten met noden
Studenten met een beperking of leerstoornis hebben meer ondersteuning nodig, en zeker wanneer alles online doorgaat. Extra hulp, uitleg of middelen zijn nodig, zodat zij niet uit de boot vallen.

 

3️⃣Duidelijkheid over examens
Duidelijkheid zorgt voor rust. We vragen de universiteiten om tijdig beslissingen te maken voor de examenperiode. Ook de Vlaamse en Federale regering kunnen hier duidelijke richtlijnen voor uitschrijven.

 

4️⃣Ondersteuning mentale gezondheid #kopzorgen
Deze crisis weegt op de mentale gezondheid van iedereen en we zijn bezorgd om ieders #kopzorgen. We zijn de universiteiten en hogescholen dankbaar voor de vele initiatieven en diensten waar de studenten op beroep kunnen doen.

 

☹️Heb je nood aan een gesprek? Contacteer je unief/hogeschool of een van deze hulplijnen:
www.tele-onthaal.be

www.watwat.be

www.awel.be

www.zelfmoord1813.be

www.teens.1712.be/home

#detoekomstisvanons